Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Ξεκινά η λειτουργία της  Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης  – Επιταχύνονται οι δράσεις  για την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  για την πόλη της Κέρκυρας

Ξεκινά η λειτουργία της  Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης  – Επιταχύνονται οι δράσεις  για την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  για την πόλη της Κέρκυρας

Στις 4 Μαρτίου 2024 εγκρίθηκε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την πόλη της Κέρκυρας, η οποία είχε κατατεθεί το μήνα Φεβρουάριο 2024, σε συνέχεια πρόκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Ιόνια Νησιά 201-2027.

Σε συνέχεια της εγκρίσεως της ΟΣΒΑΑ, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως επικεφαλής της Αστικής Αρχής, ενεργοποίησε άμεσα τόσο την Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης (η οποία έχει συσταθεί για την υποστήριξη της Αστικής Αρχής), όσο όμως και την πραγματοποίηση συναντήσεων για την ταχύτερη ενεργοποίηση των δράσεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν.

Ειδικότερα:

Α. Συνεδριάσεις Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, η δεύτερη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για την πόλη της Κέρκυρας.

Η Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης προέβη στην εκπόνηση του «σχεδίου ωρίμανσης» των υπό χρηματοδότηση έργων και δράσεων, το οποίο κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση, ούτως ώστε οι διαδικασίες σύνταξης των απαραίτητων μελετών να ξεκινήσουν το ταχύτερο, ενώ παράλληλα στόχος είναι να αξιοποιηθεί και η τεχνική βοήθεια –όπου χρειαστεί- η οποία παρέχεται από το εγκεκριμένο σχέδιο για την υποβοήθηση των εταίρων.

Είχε ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης στις 20 Μαρτίου 2024, με την οποία δόθηκαν οι κατευθύνεις και παρασχέθηκε η ενημέρωση των μελών για τη Στρατηγική ΒΑΑ και τα έργα/δράσεις που έχουν περιληφθεί.

Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Προγραμματισμού, Νικόλαος Βραδής,  ενώ συμμετείχαν:  ο Διευθυντής Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Ευάγγελος Πίτσας,  εκ μέρους της  Διαχειριστικής Αρχής ο προϊστάμενός της Κωνσταντίνος Ασπιώτης και στελέχη της Μονάδας Α΄, ο εκπρόσωπος του Ιονίου Πανεπιστημίου αναπληρωτής καθηγητής Εμμανουήλ Δρακάκης και λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.

Β. Συναντήσεις Εργασίας με φορείς

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου (Τμήμα Κέρκυρας), του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Διαχειριστικής Αρχής. Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξειδίκευση ζητημάτων για την έγκαιρη ενεργοποίηση των -από κοινού- δράσεων που έχουν συμπεριληφθεί στην Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την πόλη της Κέρκυρας.

Ειδικότερα συζητήθηκε ο τρόπος «ωρίμανσης» και ενεργοποίησης δύο σημαντικών δράσεων που αφορούν σε συνεργασία των φορέων για :  α) τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τη μέτρηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας της πόλης και β) τη δημιουργία ενός «ανοικτού εργαστηρίου» (Corfu Urban ΝΕΒ Lab) με βάση της κατευθύνεις του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν: εκ μέρους του Δήμου ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης ΣΒΑΑ/ΟΧΕ, Νικόλαος Βραδής,  ο Διευθυντής Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ευάγγελος Πίτσας,  εκ μέρους του ΤΕΕ/Τμήμα Κέρκυρας ο πρόεδρος Ιωάννης Μεταληνός και μέλη της Διοικούσας, εκ μέρους του Ιονίου Πανεπιστημίου ο καθηγητής Κωνσταντίνος Οικονόμου (μέλος της Αστικής Αρχής) καθώς και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θεμιστοκλής Έξαρχος, και τέλος εκ μέρους Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ο προϊστάμενός της Κωνσταντίνος Ασπιώτης και ο προϊστάμενος της Μονάδας Α’ Θανάσης Σπίγγος.

Επίσης την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Μαράσλειο Μέγαρο, μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενεργοποίηση μιας σημαντικής δράσης η οποία έχει προβλεφθεί στην Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη της Κέρκυρας και ειδικότερα για το «Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή με εστίαση της πόλη της Κέρκυρας». Συζητήθηκαν ειδικότερα ο ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  στη δράση, πιθανά εμπόδια και ζητήματα που πρέπει να ξεπεραστούν, ενώ τέθηκαν οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν: εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος, Στέφανος Πουλημένος και οι Αντιδήμαρχοι  Νικόλαος Βραδής και Π. Θεοτόκης, εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ιονίων Νήσων, Α. Καραντζάς, ο Διοικητής ΠΥ Κέρκυρας Ν. Κόλλας, ο πρώην  Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ιονίων Νήσων Ν. Κολοβός, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων, για την έγκαιρη ενεργοποίηση των δράσεων της ΟΣΒΑΑ, θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο, σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό της Αστικής Αρχής.

Επισημαίνεται  ότι η Στρατηγική ΒΑΑ για την πόλη της Κέρκυρας, αναμένεται να υποστηριχθεί από σειρά έργων και δράσεων ύψους 67 εκ ευρώ, εκ των οποίων τα 39,5 εκ ευρώ θα διατεθούν από πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή