Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » To deadline για το ΣΔΙΤ ύδρευσης Κέρκυρας ύψους 200 εκατ. ευρώ

To deadline για το ΣΔΙΤ ύδρευσης Κέρκυρας ύψους 200 εκατ. ευρώ

Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου (26/09) έχει τεθεί το χρονικό περιθώριο για τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ για να δηλώσουν το παρών στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου του διαγωνισμού «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας μέσω ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 255 εκατ. ευρώ (206 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ), που έχει χαρακτηριστεί και ως έργο Εθνικού επιπέδου. Θεωρητικά, από τον επόμενο μήνα θα μπορούν να εκκινήσουν οι διαδικασίες αν και πάντα τα χρονοδιαγράμματα αυτά είναι «ρευστά» σημειώνει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου σε δημοσίευμά του στο insider.gr

Και αναφέρει: « Να θυμίσουμε ότι ήδη από τις αρχές Ιουνίου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την πρόκριση στην επόμενη Β΄ Φάση του διαγωνισμού των 3 διεκδικητών, καλώντας τα γκρουπ αυτά σε συμμετοχή σε διάλογο (στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης).

Από τη διαδικασία αυτή θα καθοριστούν οι βασικές και τελικές τεχνικές/οικονομικές παράμετροι της σύμβασης. Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω κατασκευαστικά σχήματα ήταν αυτά που είχαν δώσει το «παρών» στην αρχική φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την ιστορία, λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε υπουργεία, στο Υποδομών αποφάσισαν να ορίζουν πλέον ως αναθέτουσα αρχή τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) που υπάγεται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών (ΓΔ – Υ.ΛΙ.Κ.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πάντως, στο σχετικό έγγραφο γίνεται λόγος για αρχικό προϋπολογισμό άνω των 181,2 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση

Με όσα είχαν γίνει γνωστά στο παρελθόν, η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται σε τριάντα έτη. Ενδεικτικά εκτιμάται σε 4 έτη για τη μελέτη και κατασκευή (περίοδος κατασκευής) και 26 έτη λειτουργίας (περίοδος υπηρεσιών).

Όπως αναφέρονταν στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει καταρχήν με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια του υποψηφίου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με το ποσό 60 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον ιδιώτη πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί, στο ποσό των 146.150.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., σε όρους καθαρής παρούσας αξίας σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στη Σύμβαση Σύμπραξης.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

  • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας με τα έργα προσαγωγής νερού από τα φράγματα στην κεφαλή των έργων διανομής και τα λοιπά συνοδά τεχνικά έργα.
  • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού (ΕΚΝ) Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας.
  • Τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας.
  • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περί τα 220 χλμ.
  • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 δεξαμενών (Χωροεπισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης, Νέα Δεξαμενή Μελιτειέων) και τη λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής Ποταμού.
  • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 αντλιοστασίων (Μελισσούδι Α, Μελισσούδι Δ, Λατομείων, Καλαμιώτισσας), τη λειτουργία και συντήρηση του αντλιοστασίου Ποταμού Β-ΠΟ και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 προωθητικών αντλιοστασίων (boosters).
  • Τη λειτουργία και συντήρηση 3 αντλιοστασίων γεωτρήσεων (Χρυσηίδας, Ραρτούρου, Ζούγρα).
  • Την εγκατάσταση του συστήματος SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου.
  • Σχετικά έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Η λειτουργία του συστήματος υδροδότησης

Η λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος υδροδότησης του νησιού βασίζεται στην αρχή της συλλογής επιφανειακών υδάτων στους δύο προτεινόμενους ταμιευτήρες στη Βόρεια και Νότια Κέρκυρα (Μελισσούδι και Παν. Καλαμιώτισσα) κατά τους υγρούς χειμερινούς μήνες. Το νερό των ταμιευτήρων θα διατίθεται κυρίως την περίοδο της αιχμής ζήτησης, που είναι οι καλοκαιρινοί μήνες.

Το χειμώνα θα λειτουργεί σε συνεχή βάση η ΕΑΝ Χρυσηίδας και θα ενισχύονται από την ΕΚΝ Μελισσουδίου, η οποία θα επεξεργάζεται το νερό της εκτροπής Κυπριανάδων. Κατά τους χειμερινούς μήνες, από τα ανωτέρω έργα, θα υδροδοτούνται με το «Βόρειο Υδραγωγείο», οι Δημοτικές Ενότητες της Βόρειας Κέρκυρας, με διατήρηση των πηγών και γεωτρήσεων καλής ποιότητας νερού, ενώ η Κεντρική Κέρκυρα θα τροφοδοτείται από τη συνεχή λειτουργία της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας, με ενίσχυση, μέσω του «Κεντρικού και Νότιου Υδραγωγείου», από τα ανωτέρω έργα της Βόρειας Κέρκυρας.

Κατά τους θερινούς μήνες, οπότε η ζήτηση υπερδιπλασιάζεται, οι αυξημένες ανάγκες θα καλύπτονται από το νερό των δύο ταμιευτήρων, Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας. Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό υδροδότησης, η πόλη της Κέρκυρας, που είναι ο μεγάλος καταναλωτής, τροφοδοτείται από τα έργα στη Βόρεια Κέρκυρα (φράγματα) και την ΕΑΝ Χρυσηίδας.

Επιπλέον, εάν παραστεί ανάγκη, θα μπορεί να τροφοδοτηθεί και από το φράγμα Καλαμιώτισσας, λειτουργώντας το υδραγωγείο αντίστροφα (Δεξαμενή Στρογγύλης-Δεξαμενή Ποταμού ή/και Δεξαμενές Ανάληψης).

ΠΗΓΗ:insider.gr

Επιστροφή Στην Κορυφή