Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Συνεδριάζει το Σάββατο 20 Απριλίου στις 10.00 το πρωί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Συνεδριάζει το Σάββατο 20 Απριλίου στις 10.00 το πρωί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Με 8 επερωτήσεις και 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονόιων Νήσων το Σάββατο 20 Απριλίου στις 10 το πρωί. Ακολουθεί η πρόσκληση:

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε μικτή συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., ως εξής:

α) Δια ζώσης στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία – Σαμάρα 13) και

β) Με τηλεδιάσκεψη, συμμετοχή μέσω της υπηρεσίας e:Presence,

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Το έργο οδοποιίας Πλατείες Σκάλα Πόρος στην Κεφαλονιά το οποίο δημοπράτησε η Περιφέρεια το καλοκαίρι του 2023, ύψους 2 εκ. ευρώ, ενώ ξεκίνησε από την ανάδοχο εταιρεία, έχει σταματήσει. Η απορία και η ανησυχία των τοπικών κοινοτήτων είναι έντονη.

Τί ενέργειες προτίθεται να κάνει η παρούσα Περιφερειακή Αρχή για να ολοκληρώσει την ασφαλτόστρωση και τις ανάγκες παρέμβασης οδικής ασφάλειας πριν την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ποια η εξέλιξη της πιλοτικής δράσης «Επιδότηση του εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία της Π.Ε. Κέρκυρας για το σύνολο των συνταξιούχων», η οποία αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 3-8-2023, κατόπιν εισήγησης της Περιφερειακής Αρχής;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Το παραλιακό μέτωπο της Κέρκυρας σε «νέες» περιπέτειες.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Master plan νερού στην Ζάκυνθο.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Ατελείωτη η ταλαιπωρία και η επικινδυνότητα στο Οδικό Δίκτυο Ν. και Β. Κέρκυρας. Τα αναγκαία μεγάλα έργα παραμένουν λόγια. Υπάρχει σχεδιασμός για τις στοιχειώδεις άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης και προστασίας των διερχομένων;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Μέτρα στήριξης και προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Φράγματα Κέρκυρας: Μετά την απένταξη, τί;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Βία παντού: Τί πρωτοβουλίες θα λάβει η Περιφερειακή Αρχή;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης, 12ης, 13ης, 14ης, 17ης, και 18ης συνεδριάσεων έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης συνεδριάσεων έτους 2024 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 3ο: 3η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργιος Μάμαλος.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση για λήψη απόφασης, περί αποδοχής των αιτήσεων χορήγησης ασφαλιστικών μέτρων, των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, λόγω πανδημίας

Covid – 19.

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου παράτασης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού εκ μέρους της Π.Ε. Κεφαλληνίας για την εκπόνηση υπηρεσιακών μελετών και επίβλεψη της υλοποίησης των έργων αποκατάστασης, λόγω ΙΑΝΟΥ στο Δήμο Σάμης, όπως επίσης για την εκπόνηση υπηρεσιακών μελετών και την επίβλεψη υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων των έργων του Δήμου Σάμης που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Δήμου, το Πράσινο Ταμείο, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το Φιλόδημο, το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω ή ΕΣΠΑ ή από οποιαδήποτε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 20-5/28.01.2024 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, ως προς την αντικατάσταση του μέλους, παρ. γ) – 2 και παρ. ε) την αναπλήρωση του μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ Π3 77-4.1 στο ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ», με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Σ.Κ.Ι..

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

 

 

Η Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή