Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Σύλλογος επιτυχόντων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ: “Ακόμα περιμένουμε τις προσλήψεις”…

Σύλλογος επιτυχόντων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ: “Ακόμα περιμένουμε τις προσλήψεις”…

Με αφορμή την συνάντηση των Επιτυχόντων του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού
Διαγωνισμού 2Γ/2022 με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου, στις 12
Μαρτίου 2024:
“Είμαστε Επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2Γ/2022, ο
οποίος αφορούσε στην κατάταξη σε πίνακες βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο Πανεπιστημιακής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021.
Συγκεκριμένα, οι Επιτυχόντες του Διαγωνισμού είμαστε 14.837 επιστήμονες, εκ των οποίων 12.691
κατηγορίας ΠΕ και 2.146 κατηγορίας ΤΕ, δηλαδή μόλις το 19,3 % των διαγωνισθέντων.
Στις εξετάσεις λοιπόν, που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2023, συμμετείχαμε επιστήμονες κάθε
ηλικίας, με οικογένειες, με επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις, καθένας με τα
προσωπικά/οικογενειακά του προβλήματα και με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. Αφιερώσαμε χρόνο
και κάποιοι και οικονομικούς πόρους, τα οποία στερηθήκαμε οι ίδιοι και οι οικογένειές μας, για να
διαβάσουμε και να πετύχουμε, διότι πιστεύουμε στην αξιοκρατία και εμπιστευόμαστε τους Κρατικούς
Θεσμούς.
Ωστόσο, επειδή οι πρώτοι διορισμοί αναμένονταν να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του ’23, όπως είχε
ανακοινωθεί από τον αξιότιμο πρώην Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και ένα έτος μετά τις
εξετάσεις με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι ΔΕΝ έχει προσληφθεί κανένας από εμάς, από τη
λεγόμενη “δεξαμενή των Επιτυχόντων” του Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022, την Παρασκευή 23
Φεβρουαρίου 2024 εντείναμε τις δράσεις μας οργανώνοντας συγκέντρωση στην Πλατεία
Συντάγματος και στη συνέχεια πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών όπου και
συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης, κ. Δημήτριο Κιρμικίρογλου,
με τον οποίο είχαμε μια συζήτηση, κατόπιν αποδοχής του αιτήματός μας.
Ακολούθως, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εξαμελούς Επιτροπής του
υπό Σύσταση Συλλόγου Επιτυχόντων του Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 με τον Πρόεδρο του
ΑΣΕΠ, κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου. Στη συνάντηση αυτή, που ήταν λεπτομερής και διαφωτιστική,
τέθηκαν προς συζήτηση ουκ ολίγα καίρια ζητήματα που απασχολούν τους Επιτυχόντες του Γραπτού
Διαγωνισμού, με ιδιαίτερη έμφαση αφενός στις καθυστερήσεις των διαδικασιών για τον διορισμό των
Επιτυχόντων – με υπαιτιότητα της Διοίκησης – και στη συνεπαγόμενη ζημιά στην οποία υπόκεινται οι
Επιτυχόντες λόγω των συγκεκριμένων καθυστερήσεων και αφετέρου στον έκδηλο πλέον κίνδυνο ο
αριθμός των διοριστέων του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού να είναι κατά πολύ
μικρότερος από τη σχετική δέσμευση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για 12.000
διορισμούς.
Συν τοις άλλοις, η Επιτροπή του Συλλόγου έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της τρίτης παράτασης
αιτήσεων για την 3ΓΒ/2023 (αφορά στις αιτήσεις των ΠΕ), καθώς και το συνακόλουθο άνοιγμα
δηλώσεων των αιτήσεων εκ νέου, που οδηγεί σε πρωτοφανή παλινδρόμηση των σταδίων της
διαδικασίας. Η παραδοχή από την πλευρά του ΑΣΕΠ της ευθύνης που φέρει για την καθυστέρηση,
λόγω τεχνικού σφάλματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων όπως μας
διευκρινίστηκε, οδήγησε στην πρόταση από την πλευρά της Επιτροπής για κάλυψη των θέσεων
του 2025 από τους επιτυχόντες του Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022, εφόσον ο νόμος το
επιτρέπει.
Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση του περιορισμού δήλωσης προτιμήσεων απο 50
έως 120, του λεγόμενου ως “κόφτη” με τροπολογία, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι αν υπήρχε
η γνώση αυτού του περιορισμού πριν τη συμπλήρωση των θέσεων των πρώτων αιτήσεων (2ΓΒ/2023
και 3ΓΒ/2023) τότε πολλοί θα είχαν προβεί και σε δήλωση περισσοτέρων θέσεων. Ακόμα, η Επιτροπή
δήλωσε πως είναι διατεθειμένη να φέρει σε επόμενο χρόνο εναλλακτικές προτάσεις που θα
συμβάλλουν στον περιορισμό του φαινομένου της άρνησης θέσεων από διοριστέους. Επίσης, η
Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για εισήγηση, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τροπολογίας του
νόμου που αφορά τον Διαγωνισμό με σκοπό τη διατήρηση των πινάκων των Επιτυχόντων
τουλάχιστον για τρία χρόνια και όχι μέχρι την έκδοση των πινάκων του επόμενου Διαγωνισμού,
όπως ισχύει αυτήν την στιγμή.
Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στο πόσες θέσεις έχουν ήδη χαθεί από τις προκηρύξεις με τον παλιό
τύπο μοριοδότησης, τύπου Κ, και τονίστηκε ότι με αυτές τις επιπλέον θέσεις η απορρόφηση των
12.000 Επιτυχόντων δε θα ήταν αδύνατη. Εκτός αυτού, ζητήθηκε αφενός χρονοδιάγραμμα
αναφορικά με τον ακριβή αριθμό των θέσεων για τις νέες προκηρύξεις, αφετέρου
ενημέρωση για τον τρόπο που τρέχει ο αλγόριθμος στις ειδικές κατηγορίες και για το πότε θα
βγει η προκήρυξη των άμεσα ΑΜΕΑ με τον ακριβή αριθμό των θέσεων που θα περιλαμβάνει.
Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η απουσία αναγκαιότητας προκήρυξης νέου Γραπτού Διαγωνισμού
έως ότου απορροφηθούν πλήρως οι Επιτυχόντες του Πρώτου, ενώ επιπρόσθετα τονίστηκε το
οικονομικό κόστος που θα επιφέρει στον Έλληνα φορολογούμενο ένας άκαιρος νέος διαγωνισμός,
καθώς και οι βέβαιες καθυστερήσεις στην κάλυψη των αναγκών του δημόσιου τομέα.
Αναφορικά με τα παραπάνω δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:
– Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει την καθυστέρηση και έδωσε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που θα
επαναπροσδιοριστεί τον Απρίλιο του 2024. Μας πληροφόρησε πως τα οριστικά της προκήρυξης
1ΓΒ/2023 για την ΥΠΑ θα εκδοθούν στο τέλος Μαρτίου. Τα προσωρινά της προκήρυξης 2ΓΒ/2023
που αφορούν τους ΤΕ θα εκδοθούν επίσης στο τέλος Μαρτίου. Τα προσωρινά της 3ΓΒ/2023 που
αφορούν τους ΠΕ θα εκδοθούν τον Ιούλιο.
Ως προς των αριθμό των θέσεων, οι θέσεις ΠΕ για το 2024 θα είναι 3.500 και οι θέσεις ΤΕ για το
2024 θα είναι 1.500, ήτοι για το 2023-24 στο σύνολο θα εκδοθούν περίπου 3.500+4.300=7.800
θέσεις ΠΕ για τους 12.691 επιτυχόντες κατηγορίας ΠΕ (δηλαδή θα υπαρχει μια απορρόφηση της
τάξης του 55% στο καλύτερο σενάριο) και 1.800+1.500=3.300 θέσεις για τους 2.146 επιτυχόντες
κατηγορίας ΤΕ.
Ταυτόχρονα, εξετάζεται ο τρόπος που θα προκηρυχθούν οι παραπάνω θεσεις για το 2024, οι
οποίες παρεμπιπτόντως, στο καλύτερο σενάριο, θα γνωστοποιηθούν μετά τον Σεπτέμβριο του 2024.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται δύο τρόποι: (1) μέσω προκηρύξεων ΓΒ (όπως έγινε για το 2023 με
τις προκηρύξεις 1ΓΒ/2023, 2ΓΒ/2023 και 3ΓΒ/2023), (2) πλήρωση θέσεων μέσω ΑΣΕΠ από τους
πίνακες κατάταξης επιλαχόντων για τις προκηρύξεις 2ΓΒ/2023 και 3ΓΒ/2023 για νέες θέσεις που
αφορούν το 2024 μετά από αίτημα του σχετικού φορέα και (3) συνδυασμός των δύο παραπάνω.
Επιπλέον, όπως μας πληροφόρησε η Αρχή, προγραμματίζεται η προκήρυξη 200 θέσεων ΠΕ και ΤΕ
μέσω του Γραπτού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο κάλυψης λίγων εναπομείναντων κενών θέσεων από
τους προγραμματισμούς του 2022-23.
Τέλος, υπήρξε δέσμευση πως ΔΕΝ θα γίνει Δεύτερος Γραπτός Διαγωνισμός εντός του 2024.
– Για τις προκηρύξεις με τον παλιό τρόπο μοριοδότησης, τύπου Κ, δόθηκε η αναμενόμενη
απάντηση πως είναι παλιές αποφάσεις προ του ‘21, δηλαδή αποφάσεις πριν την έκδοση του νόμου
που αφορά τον Διαγωνισμό. Επίσης, συζητήθηκε διεξοδικά τόσο η 1Κ/2024 για την Δημοτική
Αστυνομία, όσο και η προκήρυξη της Υγείας, θέτοντας τον προβληματισμό γιατί σε καμία από τις
δύο δεν επιλέχθηκαν υποψήφιοι από τον Γραπτό Διαγωνισμό.
– Για τον τρόπο κατανομής των θέσεων των ειδικών κατηγοριών, έγινε επιτόπου μια ανάλυση,
όμως λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος ζητήσαμε από το ΑΣΕΠ να δημοσιεύσει μια εξήγηση
(είτε με κείμενο είτε με παρουσίαση ή με βίντεο) ώστε να γίνει ευρέως αντιληπτή η διαδικασία.
Για τα ΑΜΕΣΑ ΑΜΕΑ, τα οποία δεν εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες του Διαγωνισμού, το ΑΣΕΠ
διευκρίνισε πως είναι θέμα νομοθεσίας και ότι σύντομα θα εκδοθεί προκήρυξη τύπου Κ για 1.700
θέσεις ΑΜΕΑ (χωρίς να διευκρινιστεί το αν αφορά μονο ΤΕ και ΠΕ ή αν θα περιλαμβάνει και ΔΕ).
Για τις κενές θέσεις κάποιων κλάδων η Επιτροπή μας πρότεινε να γίνει αντικατάσταση από
παρεμφερείς ειδικότητες. Όμως η Αρχή επισήμανε πως δεν είναι δυνατό να γινει αυθαίρετα από το
ΑΣΕΠ εξαιτίας του προσοντολογίου και των προδιαγραφών των θέσεων που θέτουν οι ίδιοι ο
Φορείς.
– Τέλος, θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση τον Απρίλιο για να επικαιροποιηθεί το χρονοδιάγραμμα.
Οι παρατηρήσεις του Συλλόγου για τα παραπάνω είναι οι εξής:
1. Είμαστε ήδη πολύ μακριά από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα (ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε
πως οι πρώτες τοποθετήσεις θα γίνουν Φθινόπωρο του 2023 και τελικά μάλλον θα γίνουν Φθινόπωρο
του 2024).
2. Παρατηρούμε ότι η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π είναι ανένδοτοι αναφορικά τόσο με
την κατάργηση του κόφτη όσο και με την παραχώρηση προς τους Επιτυχόντες του 2Γ/2022 όλων
των θέσεων του 2025.
3. Η ηγεσία του Α.Σ.Ε.Π δε γνωρίζει ακόμη το προσχέδιο για την προκήρυξη της επόμενης μεγάλης
προκήρυξης για ΠΕ (για το 2024) και δεν έχει αποφασιστεί ο τρόπος (διττό σύστημα) με τον οποίο θα
πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις, άρα θα οδηγηθούμε σε εκ νέου μεγάλες καθυστερήσεις.
4. Τέλος, σε αντίθεση με διάφορα δημοσιεύματα που ακολούθησαν μετά από τη συνάντηση των
εκπροσώπων του υπό Ίδρυση Συλλόγου με τον Πρόεδρο και τα οποία έκαναν λόγο για πάνω από
11.500 διορισμούς, η πραγματική απορρόφηση θα φτάσει στις 9.946 – νούμερο που απέχει
παρασάγγας από τις 12.000 που έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός.
Αξίζει δε να σημειωθεί εδώ πως, μολονότι από την πλευρά του Προέδρου του ΑΣΕΠ, κ. Αθανάσιου
Παπαϊωάννου, υπήρξε μια ξεκάθαρη αποσαφήνιση στη συνάντηση της 12ης Μαρτίου ότι ο επόμενος
Διαγωνισμός θα καθυστερήσει καθώς χρήζει χρονοβόρας διαδικασίας, εντούτοις πρόσφατα
διαδικτυακά άρθρα έκαναν λόγο για εντατική προετοιμασία του δεύτερου Διαγωνισμού δημοσιεύοντας
το σχετικό χρονοδιάγραμμα σε ΜΜΕ και κάνοντας ειδική μνεία στα ταξίδια του κ. Παπαϊωάννου για
την ανεύρεση εξεταστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα.
Ο Σύλλογός μας θα παρακολουθεί τις εξελίξεις για το θέμα και θα ζητήσει νέες συναντήσεις με τον
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης, κ. Δημήτριο Κιρμικίρογλου, και με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, κ.
Αθανάσιο Παπαϊωάννου, σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Συνημμένα επισυνάπτουμε ενδεικτικές φωτογραφίες από την συνάντηση της Τρίτης 12 Μαρτίου
2024. Βρισκονται στα παρακάτω links:
Γενική Φωτογραφία από την συγκέντρωση των Επιτυχόντων στην είσοδο του κτιρίου
https://photos.app.goo.gl/vTa9hu1UvmJKoR457
Γενική Φωτογραφία από την συγκέντρωση των Επιτυχόντων στην είσοδο του κτιρίου
https://photos.app.goo.gl/rjeZyULAUwrnVYH7A
Στην συγκέντρωση στην είσοδο του κτιρίου παρευρέθηκε και συμπαραστάθηκε στον αγώνα μας ο
Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, κ. Νάσος Ηλιόπουλος
https://photos.app.goo.gl/A1xRxz8Hts6bS1sQ8
Στο σημείο αυτό σας παραθέτουμε και το ψήφισμα που έχει δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες μέρες και
είναι διαθέσιμο προς υπογραφή όλων των πολιτών και που βρίσκεται στο παρακάτω link:
https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/kubernese_up_esoterikon_asep_nai_sten_axiokra
tia_okhi_sto_rouspheti/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=pe
tition-1724639-nai_sten_axiokratia_okhi_sto_rouspheti&utm_term=CPwQtb%2Ben&fbclid=IwAR1N
GXn4KCL53gKcrgZv3sEidD0QDVwlTAWkKorNavIql73qwmlv8_HS29k
Παρακαλούμε για μια ακόμα φορά, να γνωστοποιήσετε στο ευρύ κοινό το θέμα μας και τις δράσεις
μας και να στηρίξετε την ανταμοιβή όσων με δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο προσπάθησαν και πέτυχαν.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Ο υπό ίδρυση
Σύλλογος Επιτυχόντων του Πρώτου Πανελλήνιου
Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022”.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή