Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Στην Κέρκυρα η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Στην Κέρκυρα η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027» θα πραγματοποιηθεί υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή την προσεχή Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 στο ξενοδοχείο Cook’s Club στην Κέρκυρα, προκειμένου να συζητήσει την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενώ  θα συζητηθούν και ειδικότερα θέματα όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, η αξιολόγηση του προγράμματος, κ.α.  Επίσης, θα γίνουν παρουσισεις από Δικαιούχους έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2021-2027.

 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν:

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε Περ. Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ. Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ι.Ν., Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, κ.α).  Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, κ.α.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 4 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί μια σειρά από επισκέψεις των στελεχών της ΕΕ σε έργα που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2014-2020 με συγχρηματοδότηση τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  Ειδικότερα, θα επισκεφθούν στο Βορρά το Κέντρο Κοινότητας και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (KHΦH) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, ενώ στην πόλη θα επισκεφθούν το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους/Αρχεία Νομού Κέρκυρας, την παραλιακή ΝΑΟΚ/Γαρίτσας με κατάληξη στο Άλσος Γαρίτσας -Ανεμομύλου  όπου θα γίνει και μικρή επίδειξη petanque από τοπικές ομάδεςε και από ομάδα ΑμεΑ (Specail Olympics)

Ακολουθεί η Ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027

Κέρκυρα, 3 Ιουνίου 2024

 

Προσέλευση                                                                                                             09.30 – 09.45

Α.   Εισαγωγικό μέρος                                                                                             09.45 –10.15

– Διαπίστωση απαρτίας – Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

– Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

– Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

– Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Β. Πρόοδος Υλοποίησης του  Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-27                10.15 –12.15

1.Πρόοδος – ολοκλήρωση του Περιφερειακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2014-2020»

Εισηγητής: Ασπιώτης Κων/νος, Προϊστάμενος ΕΥΔ Πε.Π. «Ιόνια Νησιά»

2. Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027 και ενημέρωση για τον προγραμματισμό Προσκλήσεων και τα έργα στρατηγικής σημασίας

Εισηγητής:  Ασπιώτης Κων/νος, Προϊστάμενος ΕΥΔ, Σπίγγος Αθανάσιος, Προϊστάμενος Μονάδας Α  ΕΥΔ Πε.Π. «Ιόνια Νησιά»

 

  1. Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Εισηγητής: Λινάρδου Ευαγγελία, Στέλεχος Μονάδας Α  ΕΥΔ Πε.Π. «Ιόνια Νησιά»

  1. Ενημέρωση για την εξειδίκευση και έγκριση μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής πράξεων

Εισηγητής: Φελούκας Γεώργιος, Στέλεχος Μονάδας Α  ΕΥΔ Πε.Π. «Ιόνια Νησιά»

  1. Ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης του Προγράμματος

Εισηγητής: Λινάρδου Ευαγγελία, Στέλεχος Μονάδας Α  ΕΥΔ Πε.Π. «Ιόνια Νησιά»

  1. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος

Εισηγητής: Ρούσσου Αγγελική, Στέλεχος Μονάδας Α  ΕΥΔ Πε.Π. «Ιόνια Νησιά»

Γ.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                      12.15 – 12.45

Δ.   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                                                         12.45 – 13.45

1.Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων:

  • Ενημέρωση για τους Αναγκαίους και Πρόσφορους Όρους
  • Αναθεώρηση STEP
  • Ενδιάμεση Επανεξέταση Προγραμμάτων 2021-2027
  1. Παρουσιάσεις έργων από Δικαιούχους

Ε.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                       13.45 – 14.15

ΣΤ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ                                                                                14.15 -14.30

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή