Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Πρόταση περί θέσπισης Ακαδημαϊκού Νησιωτικού Ισοδυνάμου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Πρόταση περί θέσπισης Ακαδημαϊκού Νησιωτικού Ισοδυνάμου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο της ευρείας σύσκεψης υπό την Προεδρεία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παππά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος κατέθεσε πρόταση για την θέσπιση του Ακαδημαϊκού Νησιωτικού Ισοδυνάμου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην πρόταση του επισημαίνει τα εξής;

«Η (πολυ)νησιωτική ταυτότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου δημιουργεί ποικίλες συνέπειες στην λειτουργία του, μεταξύ των οποίων και οι ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές συνθήκες διαβίωσης που επιβαρύνουν δυσανάλογα (ειδικά σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα) τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται ως άκρως επιβεβλημένη η ανάγκη να ληφθούν υπόψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας, κατά τη ρητή Συνταγματική πρόβλεψη (άρθρο 101 του Συντάγματος).

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η θέσπιση Ακαδημαϊκού Νησιωτικού Ισοδύναμου (ΑΝΙ). Το εν λόγω ισοδύναμο δύναται να υπολογίζεται με βάση κριτήρια και δείκτες όπως η προσβασιμότητα, η γεωγραφική απομόνωση, η φυσική κίνηση του πληθυσμού, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και ο Δείκτης Τιμών Ενοικίασης Κατοικιών.

Ωφελούμενοι του ΑΝΙ προτείνεται να είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών και οι διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα:

– όσον αφορά στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, το ΑΝΙ στοχεύει στην αντιστάθμιση (διά της πραγματικής μείωσης) του υψηλότερου κόστους σπουδών στις νησιωτικές περιοχές, βελτιώνοντας τους όρους οικονομικής πρόσβασης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή σπουδών επιθυμητού αντικειμένου με ακαδημαϊκούς πρωτίστως όρους.

– όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου, το ΑΝΙ αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης και διαμονής στα νησιά, προκειμένου να λειτουργήσει ως κίνητρο προσέλκυσης προσωπικού υψηλών προσόντων, αλλά και να αποτραπεί η επιλογή μετακίνησης μέρους του προσωπικού αυτού σε άλλα Ιδρύματα.

Το ύψος της δαπάνης για το ΑΝΙ όσον αφορά στους φοιτητές και φοιτήτριες προτείνεται να είναι της τάξης του προϋπολογισμού του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, απλοποιώντας τον υπολογισμό του σε σταθερή βάση και επιτρέποντας έτσι την σημαντική αύξηση (διπλασιασμό) του αριθμού των ωφελούμενων.

Αντιστοίχως, για τον ίδιο λόγο, το ύψος της δαπάνης για το ΑΝΙ όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό προτείνεται να υπολογισθεί ως το μέσο κόστος συμμετοχής σε ένα διεθνές συνέδριο. Συγκεκριμένα:

Εκτίμηση Κόστους ΑΝΙ για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο ετήσιος προϋπολογισμός για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος ήταν της τάξης του 1,32 εκ ευρώ, ο οποίος αντιστοιχεί σε 768 αιτήσεις για 1.500,00 ευρώ και 87 αιτήσεις για 2.000,00 ευρώ (σύνολο: 855 ωφελούμενοι). Με ένα προϋπολογισμό αντίστοιχης τάξης (1,5 εκ ευρώ) για το ΑΝΙ ο αριθμός αυτός διαμορφώνεται σε περίπου 1900 ωφελούμενους, καλύπτοντας πλέον ένα σημαντικό ποσοστό επί του ενεργού φοιτητικού πληθυσμού.

Σε σχέση με το ΑΝΙ για το διδακτικό προσωπικό, δεδομένου ότι το μέσο κόστος συμμετοχής σε ένα διεθνές συνέδριο υψηλής επιστημονικής εμβέλειας είναι της τάξης των 1500,00 ευρώ, με 300 περίπου ωφελούμενους προκύπτει δαπάνη της τάξης του 0,5 εκ ευρώ. Συνεπώς το ετήσιο κόστος από την εφαρμογή του ΑΝΙ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε ετήσια βάση σύμφωνα με την παρούσα πρόταση ανέρχεται κατά μέγιστο στα 2 εκ ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι:

– Το 2022 ψηφίστηκε τροπολογία που συμπεριέλαβε στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα τους φοιτητές/φοιτήτριες των ΙΕΚ και επέφερε ετήσια επιβάρυνση 5 εκ ευρώ.

– Στις 2/3/2024, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση αύξησης του στεγαστικού επιδόματος ανά φοιτητή/φοιτήτρια από τα 1.500,00/2.000,00 ευρώ σε 2.500,00 ευρώ.

Επιπροσθέτως, παράλληλα με την εφαρμογή του ΑΝΙ προτείνεται:

– Η χορήγηση του μεταφορικού ισοδυνάμου στους φοιτητές/φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και στους ερευνητές που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος (στα μέλη ΔΕΠ παρέχεται ήδη η σχετική δυνατότητα).

– Η χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στο διδακτικό προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου»..

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή