Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο το πρωί

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο το πρωί

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο κατερχόμενο τμήμα της οδού Κατσιμίδη και συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την συμβολή της με την Επαρχιακή Οδό Κέρκυρας-Πέλεκα προς την Ε.Ο. Κέρκυρας- Λευκίμμης (Τρία Γεφύρια), το Σάββατο 13/04/2024 κατά τις ώρες 08:00′ έως 17:00’».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας».
  2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
  5. Το υπ’ αριθμ. 7121/24/759962 από 12-04-2024 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας.
  6. Το υπ’ αριθμ. 12981 από 12-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Μελετών & Επιβλέψεων Έργων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

7.Το από 10-04-2024 έγγραφο της εταιρίας COSMOTE Τεχνικές Υπηρεσίες.

  1. ο γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5, 6 και 7), που αφορούν στη διενέργεια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στο κατερχόμενο τμήμα της οδού Κατσιμίδη και συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την συμβολή της με την Επαρχιακή Οδό Κέρκυρας-Πέλεκα προς την Ε.Ο. ΚέρκυραςΛευκίμμης (Τρία Γεφύρια), το Σάββατο 13/04/2024 κατά τις ώρες 08:00′ έως 17:00′ και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο κατερχόμενο τμήμα της οδού Κατσιμίδη και συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την συμβολή της με την Επαρχιακή Οδό Κέρκυρας-Πέλεκα προς την Ε.Ο. Κέρκυρας- Λευκίμμης (Τρία Γεφύρια) , από την 08:00 ώρα του Σαββάτου 13/04/2024 έως και την 17:00 ώρα της ιδίας , για εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών.

Άρθρο 2

Με ευθύνη του εργολάβου του έργου : i) να τοποθετηθεί πλήρη και κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και την ενημέρωση τόσο των οδηγών, όσο και των κατοίκων της περιοχής, αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ii) να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη και ταχεία διέλευση από τις υπό εργασίες οδούς των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και θα μεριμνήσει για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία που διαμένουν στις ανωτέρω οδούς.

Άρθρο 3

Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο των εργασιών εργολάβο –μηχανικό , οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει , η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή