Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για νέα αντιπλημμυρικά έργα στην Κέρκυρα

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για νέα αντιπλημμυρικά έργα στην Κέρκυρα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023»
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.087.451 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.876,977,36 ευρώ).
Κριτήριο για την ανάθεση της συμβάσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βιάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 26 Απριλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 1 Μάιου 2024.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της συμβάσης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ/ΠΠΑ ΕΠΑ ΝΠ222.

Περιγραφή του έργου
Οι εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη αφορούν τη συντήρηση και την αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών έργων, σχετιζόμενων με όλων των τύπων τα υδατορέματα για τα οποία κρίνεται ότι χρήζουν επέμβασης, καθώς και εργασίες καθαρισμού των υδατορεματων σε περιπτώσεις που ο καθαρισμός απαιτείται για την επαναφορά της αρχικής παροχετευτικής ικανότητας.

Το έργο χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά των εργασιών και από εργασίες μικρής κλίμακας και εκτελείται προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και βλάβες προεχόμενα από τα όμβρια ύδατα.

Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες
• Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός της κοίτης των πράνων υπαρχόντων τάφρων από φερτές ύλες.
• Συντήρηση, αποκατάσταση και επέκταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, όπως γεφύρια, αποστραγγιστικά φρεάτια, σωληνωτά τεχνικά, στραγγιστήρια, συρματοκιβωτια, κοιτοστρωσεις κ.λ.π. Κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης, στις θέσεις των αντιπλημμυρικών έργων.
• Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους στην περιοχή των αντιπλημμυρικών έργων, για την εξασφάλιση της ομαλής ροής των όμβριων και την αποφυγή νέων πλημμυρικών φαινομένων στο μέλλον.

ΠΗΓΗ:ypodomes.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή