Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδος, Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Σπυρίδωνος

Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδος, Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Σπυρίδωνος

Η Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας δημοσιοποίησε το πρόγραμμα της  Μ. Εβδομάδος, Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Σπυρίδωνος

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

19:00 Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή των Βαΐων, την λαμπράν και ένδοξον πανήγυριν της εις Ιερουσαλήμ εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν.

07:00-10:30  Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου

11:00 Παράκληση και λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος

19:00  Όρθρος Μ. Δευτέρας – Ακολουθία του Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Δευτέρα, μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταραθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς.

07:30-10:00 Ώρες, Εσπερινός και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

19:00 Όρθρος Μ. Τρίτης – Ακολουθία του Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Τρίτη, τῆς τῶν δέκα Παρθένων παραβολῆς, τῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα.

07:30-10:00 Ώρες, Εσπερινός και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

19:00 Όρθρος Μ. Τετάρτης (Τροπάριο της Κασσιανής) – Ακολουθία του Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Τετάρτη, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρω Πόρνης γυναικός, μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρὸ τοῦ σωτηρίου Πάθους μικρὸν τοῦτο γέγονε.

07:00-11:00 Θ Ώρα, Ιερό Ευχέλαιο, Εσπερινός και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

19:00 Όρθρος Μ. Πέμπτης – Ακολουθία του Νιπτήρος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Πέμπτη, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν, τὸν ἱερὸν Νιπτήρα, τὸν μυστικὸν Δεῖπνον (δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ’ ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), τὴν ὑπερφυὰ Προσευχήν, καὶ τὴν Προδοσίαν αὐτήν.

08:00-10:00 Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου

18:30 Όρθρος Μ. Παρασκευής- Ακολουθία των Αγίων Παθών του Κυρίου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Παρασκευή, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἤλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι’ ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Ληστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῶ ὁμολογίαν.

08:00 Μεγάλες Ώρες και Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως

18:30 Όρθρος Μ. Σαββάτου – Περιφορά του Επιταφίου εντός του Ιερού Ναού

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

Τῶ ἁγίω καὶ μεγάλω Σαββάτω, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς Ἄδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι’ ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε.

05:00-07:30 Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου

09:00 Λιτάνευση του Επιταφίου και του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος**

22:00 Ακολουθία της Παννυχίδος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

00:30-02:30 Όρθρος Αναστάσεως και Θεία Λειτουργία

08:45-10:00 Όρθρος της Αναστάσεως

10:00 Λιτάνευση της ιεράς εικόνος της Αναστάσεως

10:30-12:00 Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία

19:00 Εσπερινός της Αγάπης

22:00 Αναστάσιμος Όρθρος

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

08:30 Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία

19:00 Εσπερινός

22:00 Ακολουθία του Όρθρου

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

08:30 Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία

18:00 Μπάσματα του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος

** Από το πρωί του Μ. Σαββάτου, μετά την περιφορά και μέχρι το απόγευμα της Τρίτης του Πάσχα, το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος θα βρίσκεται στην θύρα, προς προσκύνηση των πιστών. Το διάστημα αυτό ο  ναός θα παραμείνει ανοιχτός  όλο το 24ωρο.

**Όλες οι ακολουθίες θα μεταδοθούν από το επίσημο κανάλι της Ι.Μητρόπολης στο WebTv.imcorfu.gr το Youtube, το facebook

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή