Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » “Πράσινο φως” από την Κομισιόν για την εξαγορά της ITA Airways από τη Lufthansa

“Πράσινο φως” από την Κομισιόν για την εξαγορά της ITA Airways από τη Lufthansa

H Kομισιόν ενέκρινε, σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ περί Συγχωνεύσεων, την προτεινόμενη απόκτηση κοινού ελέγχου της ITA Airways από την Lufthansa και το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας.

Η έγκριση αυτή υπόκειται στην πλήρη συμμόρφωση με τα διορθωτικά μέτρα που προσφέρουν η Lufthansa και το υπουργείο Οικονομικών για την προστασία του ανταγωνισμού.

Η απόφαση ήταν αποτέλεσμα διερεύνησης σε βάθος της προτεινόμενης συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των αντιρρήσεων. Η Lufthansa και η ITA λειτουργούν εκτεταμένο δίκτυο δρομολογίων από τους αντίστοιχους κόμβους τους στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ιταλία. Οι δραστηριότητές τους είναι σε σημαντικό βαθμό συμπληρωματικές καθώς λειτουργούν από διαφορετικούς κόμβους στην Κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία αντίστοιχα. Η Lufthansa έχει κοινοπραξίες με την United Airlines και την Air Canada για υπερατλαντικά δρομολόγια καθώς και με την All Nippon Airways για δρομολόγια προς την Ιαπωνία. Ενώ η ITA έχει καλές επιδόσεις σήμερα, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της ως αυτόνομου αερομεταφορέα θα παρέμενε αβέβαιη απουσία της συναλλαγής.

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ανταγωνισμού που έθεσε η Κομισιόν, η Lufthansa και το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας υπέβαλαν ένα πακέτο διορθωτικών μέτρων που αποτελείται από τα ακόλουθα:

-Δεσμεύσεις για δρομολόγια μικρών αποστάσεων: Η Lufthansa και το υπουργείο θα διαθέσουν σε μία ή δύο αντίπαλες αεροπορικές εταιρείες τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουν να ξεκινήσουν απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρώμης ή Μιλάνου και ορισμένων αεροδρομίων στην Κεντρική Ευρώπη. Οι δικαιούχοι αποκατάστασης θα πρέπει να εκτελούν δρομολόγια σε αυτές τις διαδρομές για μια ορισμένη ελάχιστη περίοδο. Η Lufthansa και το υπουργείο θα διασφαλίσουν επίσης ότι μία από αυτές τις αντίπαλες αεροπορικές εταιρείες θα έχει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της ITA για να προσφέρει έμμεσες συνδέσεις μεταξύ ορισμένων αεροδρομίων στην Κεντρική Ευρώπη και ορισμένων ιταλικών πόλεων εκτός της Ρώμης και του Μιλάνου.

-Δεσμεύσεις για δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων: Η συγχωνευθείσα εταιρεία θα συνάψει συμφωνίες με ανταγωνιστές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, για παράδειγμα μέσω συμφωνιών διασύνδεσης ή ανταλλαγής χρονοθυρίδων. Αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένη συχνότητα πτήσεων χωρίς στάση ή/και βελτιωμένες συνδέσεις για πτήσεις μίας στάσης σε καθεμία από τις διαδρομές. Στην αξιολόγησή της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι το υπουργείο της Ιταλίας θα διατηρήσει το μερίδιο ελέγχου στην ITA μετά τη συναλλαγή και θα συνεχίσει να έχει κίνητρα ώστε η ITA να ανταγωνίζεται τους εταίρους της Lufthansa σε κοινοπραξία στη Βόρεια Αμερική, τουλάχιστον έως ότου η ITA ενσωματωθεί στην η κοινοπραξία.

-Δεσμεύσεις για το αεροδρόμιο Linate του Μιλάνου: Η Lufthansa και το Ιταλικό υπουργείο θα μεταφέρουν τις θέσεις απογείωσης και προσγείωσης στο αεροδρόμιο Linate στους φορείς αποκατάστασης για τα δρομολόγια κοντινών αποστάσεων. Ο αριθμός των χρονοθυρίδων που πρόκειται να εκποιηθούν υπερβαίνει αυτόν που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των δρομολογίων μικρών αποστάσεων καθώς και τον αριθμό των χρονοθυρίδων που η συναλλαγή θα είχε προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο της ITA. Αυτό θα επιτρέψει στον φορέα αποκατάστασης να δημιουργήσει μια βιώσιμη βάση στο αεροδρόμιο Linate και να προσφέρει ενδεχομένως τις δικές του συνδέσεις μίας στάσης μεταξύ Ιταλίας και Κεντρικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, η Lufthansa και το υπουργείο μπορούν να υλοποιήσουν τη συναλλαγή μόνο μετά την έγκριση των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων από την Κομισιόν για καθεμία από τις δεσμεύσεις μικρών αποστάσεων, μεγάλων αποστάσεων και Milan Linate. Η Κομισιόν θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των φορέων λήψης διορθωτικών μέτρων στο πλαίσιο χωριστής διαδικασίας έγκρισης αγοραστή.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή, όπως τροποποιήθηκε από τις δεσμεύσεις, δεν θα εγείρει πλέον προβλήματα ανταγωνισμού. Υπό την επίβλεψη της Επιτροπής, ένας ανεξάρτητος διαχειριστής θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

Το αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης γίνεται κόμβος της Lufthansa

Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η ITA Airways θα ενσωματωθεί πλήρως στον Όμιλο Lufthansa ως η πέμπτη αεροπορική εταιρεία του δικτύου. Η μάρκα θα διατηρηθεί και θα κάνει χρήση συνεργειών στο μέλλον, για παράδειγμα στις πωλήσεις και στο πρόγραμμα πιστότητας Miles & More, σύμφωνα με την Lufthansa.

Το αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης θα είναι ο έκτος και γεωγραφικά νοτιότερος κόμβος του Ομίλου Lufthansa. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα δίκτυα δρομολογίων θα συνδεθούν μέσω κοινής χρήσης κωδικών, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να συνδυάσουν τις προσφορές των αεροπορικών εταιρειών. Σύμφωνα με τη Lufthansa, αυτό θα δημιουργήσει πάνω από 1.000 νέες επιλογές μεταφοράς, δημιουργώντας πρόσθετες συνδέσεις, ειδικά για προορισμούς στη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Η ITA Airways εκμεταλλεύεται 96 αεροσκάφη Airbus, 23 αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων και 73 αεροσκάφη μικρών αποστάσεων.

ΠΗΓΗ: tornosnews.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή