Πιο συγκεκριμένα, ο διαδικτυακός τόπος poesea.gr παρουσιάζει 31 ποιήματα σχετικά με τη θάλασσα. Ως επίκεντρο έχει σύντομες μονόλεπτες παραγωγές που στόχο έχουν να εμπνεύσουν και να προτάξουν την επιστροφή στις λέξεις, αξιοποιώντας όμως τη δύναμη που ασκούν τα βίντεο στην καθημερινότητά μας.

Φυσικά, η καινοτομία δεν περιορίζεται στη βιντεοτέχνη. Ο διαδικτυακός τόπος poesea.gr προσφέρει πλήθος πληροφοριακού υλικού, ενώ συνοδεύεται και από προτάσεις-ασκήσεις για μαθητές και παιδιά, εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με σεβασμό στις παραδοσιακές του αξίες, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη φιλοδοξεί η νέα αυτή πλατφόρμα να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, τόσο εντός σχολικού πλαισίου  όσο και εκτός, αλλά και να ενθαρρύνει τους νέους όλων των ηλικιών να ανακαλύψουν τη μοναδικότητα των ελληνικών τοπίων και της ελληνικής γλώσσας.

 

*Το έργο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Με την υποστήριξη της PostScriptum.