Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Συμμετοχή  στο διαγωνισμό  για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Συμμετοχή  στο διαγωνισμό  για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024

Γνωστοποιείται ότι έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες του Διαγωνισμού  για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024» με στόχο να αναδειχθούν και να επιβραβευθούν οι  προσπάθειες των Δημοσίων Φορέων που προωθούν και στηρίζουν την Επιχειρηματικότητα και οι Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και να δημοσιοποιηθούν οι  καλές πρακτικές στο ευρύτερο κοινό.

Οι κατηγορίες Βραβείων του Διαγωνισμού, είναι οι εξής:

             Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος

             Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες

             Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης

             Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης

             Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης

             Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα*

*Ειδικά και μόνο στην κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα», δύνανται να συμμετάσχουν και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Οι επιτυχημένες συμμετοχές στον εθνικό διαγωνισμό (εθνικοί νικητές), έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ευρωπαϊκού επιπέδου (δεύτερο στάδιο)  και να λάβουν μια μοναδική πρόσκληση για την Ετήσια Συνδιάσκεψη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Assembly), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2024 στην Ουγγαρία.

Τα Δελτία Συμμετοχής των ενδιαφερόμενων υποψήφιων φορέων μπορούν να κατατεθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 (ώρα 15.00) στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Διαγωνισμό και τη διαδικασία συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας: https://www.ggb.gr/el/node/2166

καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας: https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες προτάσεις ή/και επιθυμία συμμετοχής , μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Γραφείο της  Αντιπεριφερειάρχη  Επιχειρηματικότητας & Απόδημου Ελληνισμού  (Ελένη Παπαναστασάτου,  τηλ. 2671360527, -529),  προκειμένου μέσω της συνεργασίας να κατατεθεί  μία  αξιόλογη πρόταση.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή