Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Μέτρα  κυκλοφορίας ενόψει Πάσχα και κοινόχρηστοι χώροι στην 9η συνεδρίαση του ΔΣ Κ. Κέρκυρας  

Μέτρα  κυκλοφορίας ενόψει Πάσχα και κοινόχρηστοι χώροι στην 9η συνεδρίαση του ΔΣ Κ. Κέρκυρας  

 

Η 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (κτήριο πρώην Νομαρχίας – Διεύθυνση: Σαμάρα 13.

Θέματα ημερησίας διατάξεως

 Ενημέρωση για τα μέτρα κυκλοφορίας, στάθμευσης, ασφάλειας κ.λ.π. ενόψει εορτών του Πάσχα (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

 1. Λήψη μέτρων στους κοινόχρηστους χώρους της Κοινότητας Κερκυραίων κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών, εθνικών και τοπικών εορτών, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 13-4/17.4.2024 (ΑΔΑ: Ψ35Ρ46ΜΓ2Α-Π1Ψ) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής. Εξειδίκευση της υπ’ αριθμόν 7-132/7.4.2016 (ΑΔΑ:7ΣΥΝΩΕΑ-6Μ6) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητές,  ο κ. Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 2. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  Δ’ τριμήνου 2023), κατόπιν της υπ’ αριθμόν 11-7/9.4.2024 (ΑΔΑ: 687Η46ΜΓ2Α-Ζ0Ο) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).
 3. Έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2025-2028, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 11-6/9.4.2024 (ΑΔΑ: ΨΦΡΞ46ΜΓ2Α-Ι0Π) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής  (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).
 4. Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).
 5. Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 6. Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες των Δ.Ε. Παρελίων και Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 7. Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτη «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες των Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών και Αχιλλείων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 8. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 9. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, της δράσης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που διοργανώνει ο Οργανισμός «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Κέρκυρα, στις 27-31 Μαΐου 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Γαλάνης).
 10. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της Αίθουσας Τέχνης «Θάνος Χρήστου» της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του κήπου του Λαού προκειμένου να φιλοξενηθεί το ετήσιο 17οΦεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Τ.Τ.Η.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 11. Έγκριση παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας της Ιονίου Βουλής προκειμένου να φιλοξενηθεί η Κεντρική Εικαστική Έκθεση του «17οΦεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και εικόνας από την ίδρυση του (ΤΤΗΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 12. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας «Mon Repos» για τη διοργάνωση των Διεθνών Επιστημονικών Συναντήσεων στην Κέρκυρα (ΔΕΣΚ) (επιστημονικές – επιστημονικής επιμόρφωσης – διερεύνηση πολιτιστικού πλαισίου) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 13. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων Α.Ε.  Ο.Τ.Α. (ΑΝΙΟΝ).

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή