Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το πανηγύρι στου Κωτσέλα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το πανηγύρι στου Κωτσέλα

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Κέρκυρας με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του παραδοσιακού πανηγυριού στου Κωτσέλα γνωστοποιεί τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουλίου. Ακολουθεί η απόφαση:

“Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
2. Το άρθρο 29Α
του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.
2469/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές
ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
5. Το υπ’ αριθμ. 7121/24/ 1282297 από 21-06-2024 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας.
6.Το από 15/06/2024 έγγραφο της Ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος Σαρόκου.
7. Το υπ΄αριθμ. 13 από 1/06/2024 έγγραφο του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Σπυρίδωνα
& Κωτσέλα Κέρκυρας .
8.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5,6 και 7 ), που αφορούν στη πραγματοποίηση Λιτανείας και στη
συνέχεια εκδήλωση πανηγυριού στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Κωτσέλα Κέρκυρας και εξαιτίας
των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από την συμμετοχή στη θρησκευτική και στη
πολιτιστική εκδήλωση πλήθους κόσμου, και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει , τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μιλτιάδου Μαργαρίτη, από τη συμβολή αυτής με την
οδό Αλ. Παναγούλη (διασταύρωση Κρητικού) έως τη συμβολή αυτής με την οδό Πολυχρονίου
Κωνσταντά, από την 20:00 ώρα της Παρασκευής 12/07/2024 έως την 24:00 ώρα της ιδίας ημέρας
καθώς και από την 20:00 ώρα του Σαββάτου 13/07/2024 έως την 24:00 ώρα της ιδίας ημέρας, για
την πραγματοποίηση εκδήλωση πανηγυριού στην οδό Μιλτιάδου Μαργαρίτη.
Άρθρο 2
Με ευθύνη της υπεύθυνου του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Σπυρίδωνα &
Κωτσέλα Κέρκυρας α) να τοποθετηθεί πλήρη και κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση ( κινδύνου,
ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση τόσο των οδηγών, όσο και των κατοίκων της
περιοχής, αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, β) να γίνει μέριμνα για κάθε
συντρέχουσα περίπτωση απρόσκοπτης και ταχείας διέλευσης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης καθώς
και για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία που διαμένουν στις
ανωτέρω οδούς.
Άρθρο 3
Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στην
υπεύθυνη του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Σπυρίδωνα & Κωτσέλα Κέρκυρα,
οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου
ατυχήματος.
Άρθρο 4
Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.
2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄ όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει ,
η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας”>

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή