Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » ΙΝΣΕΤΕ: Περισσότερα Airbnb από ξενοδοχεία σε αριθμό κλινών

ΙΝΣΕΤΕ: Περισσότερα Airbnb από ξενοδοχεία σε αριθμό κλινών

Οι προσφερόμενες κλίνες σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπέρασαν σε αριθμό αυτών των ξενοδοχείων σχεδόν κατά 60.000 καθώς ανήλθαν στις 939.000 χιλιάδες τον μήνα Ιούλιο του 2023 σε σύγκριση με τις 887.748 κλίνες των ξενοδοχείων όλης της χώρας.

Αν και οι προσφερόμενες κλίνες τύπου Airbnb δεν είναι σταθερές, ωστόσο δεδομένου ότι οι λιγότερες ήταν 780.000 τον Ιανουάριο αποδεικνύεται ότι τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης υπερτερούν σε προσφερόμενες κλίνες σχεδόν όλο το χρόνο, καθώς μία μεγάλη περίοδο του έτους πολλά ξενοδοχεία όπως τα εποχικής λειτουργίας είναι κλειστά. Συνεπώς η προσφορά κλινών από καταλύματα Aibnb πιέζει όλη τη διάρκεια του έτους τα ξενοδοχεία.

Airbnb: Σε ποιες πόλεις εντός και εκτός συνόρων ταξιδεύουν οι Έλληνες

Σύμφωνα με το δελτίο του INSETE το 2023 παρατηρείται μια συνεχής αύξηση της προσφοράς καταλυμάτων που αντικατοπτρίζει τη δυναμική ανάπτυξης του κλάδου της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το 2023 προστέθηκαν περίπου 20.000 επιπλέον καταλύματα κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με το 2022. Ενδεικτικά τον Ιανουάριο ήταν 171.949 έναντι 150.905 τον ίδιο μήνα του 2022 τον Ιούλιο 212.199 έναντι 195.231 τον ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν και τον Δεκέμβριο 184.863 έναντι 165.965 τον Δεκέμβριο του 2022.

Η μεγαλύτερη προσφορά καταλυμάτων ήταν τον Ιούλιο (212 χιλ.) και η μικρότερη τον Ιανουάριο (172 χιλ.). Ειδικότερα τον Ιανουάριο του 2023, ο αριθμός των καταλυμάτων ήταν 172 χιλ. καταγράφοντας αύξηση κατά +13,9% σε σύγκριση με το 2022. Τον Ιούλιο η αύξηση ανήλθε σε +8,7% με τον αριθμό καταλυμάτων να φτάνει τις 212 χιλιάδες. Ο Αύγουστος εμφανίζει μια μικρή μείωση στον αριθμό των καταλυμάτων σε 208 χιλ. (σε σχέση με τον Ιούλιο), με την αύξηση ωστόσο να παραμένει σε υψηλό επίπεδο +11,0%. Τέλος τον Δεκέμβριο εμφανίζεται μια μικρή μείωση στον αριθμό των καταλυμάτων σε 184.χιλ. σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφοντας αύξηση +9,9% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022.

Αύξηση κλινών
Το 2023 παρατηρείται μια προοδευτική αύξηση στον συνολικό αριθμό κλινών σε σχέση με τα στοιχεία του 2022. Η μεγαλύτερη προσφορά κλινών ήταν τον Ιούλιο (939 χιλ.) και η μικρότερη τον Ιανουάριο (780 χιλ.).

Τον Ιούλιο ο αριθμός κλινών ανέρχεται σε 939 χιλ. κλίνες, καταγράφοντας πιο ήπια αύξηση +7,3% ενώ τον Αύγουστο ο αριθμός κλινών διαμορφώνεται σε 918 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +10,1%. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 913 χιλ. κλίνες σημειώνοντας αύξηση +12,0% ενώ τον Οκτώβριο 887 χιλ. κλίνες καταγράφοντας ωστόσο αύξηση +11,8%. Τον Νοέμβριο ο αριθμός των καταλυμάτων μειώνεται σε 830 χιλ. κλίνες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά η αύξηση παραμένει ισχυρή +10,5%. Τέλος, εμφανίζεται μια μικρή μείωση στον αριθμό των κλινών σε 825 χιλ. κλίνες καταγράφοντας αύξηση +8,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022.

Booking Window: Πιο έγκαιρος προγραμματισμός
Η ανάλυση του booking window (το μεσοδιάστημα μεταξύ ημερομηνίας κράτησης και ημερομηνίας άφιξης) για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτυπώνει μια τάση για πιο έγκαιρο προγραμματισμό το 2023 σε σχέση με το 2022.

Ενδεικτικά τον Ιανουάριο, το booking window αυξήθηκε στις 26 ημέρες από 13 ημέρες τον Ιανουάριο του 2022, καταγράφοντας αύξηση +95,0%. Τον Φεβρουάριο το booking window φτάνει τις 24 ημέρες, παρουσιάζοντας αύξηση +30,8% από τις 18 ημέρες. Τον Μάρτιο, το booking window ανήλθε στις 30 ημέρες, σημειώνοντας αύξηση +15,9% σε σχέση με τις 26 ημέρες του προηγούμενου έτους. Ανάλογες αυξήσεις παρατηρούνται και τους υπόλοιπους μήνες. Τον Ιούνιο, για παράδειγμα το booking window επεκτείνεται στις 57 ημέρες, με αύξηση +14,1%, ενώ τον Αύγουστο το booking window καταγράφει την υψίστη τιμή για το 2023 με 67 ημέρες, σημειώνοντας αύξηση +8,0%.

Πληρότητα
Η ανάλυση της πληρότητας των καταλυμάτων για το έτος 2023 δείχνει μια σταθερότητα σε σχέση με το 2022 παρά την αύξηση της προσφοράς καταλυμάτων και κλινών. Αυτό υποδηλώνει αύξηση της ζήτησης παράλληλα με την προσφορά.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο, η πληρότητα διατηρήθηκε στο 16%, επαναλαμβάνοντας την ίδια απόδοση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τον Φεβρουάριο, σημειώνεται αύξηση της πληρότητας σε 19% ενώ τον Μάρτιο η πληρότητα ανέρχεται σε 20%. Τον Απρίλιο και τον Μάιο, η πληρότητα διαμορφώνεται σε 30%. Τον Ιούνιο η πληρότητα αυξάνεται σε 43%, τον Ιούλιο φτάνει στο 59%, ενώ τον Αύγουστο η πληρότητα ανέρχεται σε 66%, την μέγιστη τιμή για το 2023. Η πληρότητα μειώνεται σε 49% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μηνά και υποχωρεί σε 32% τον Οκτώβριο και σε 21% Νοέμβριο. Τέλος, τον Δεκέμβριο η πληρότητα διαμορφώνεται στο 19%.

Μέση διάρκεια παραμονής
Η μέση διάρκεια παραμονής σε διανυκτερεύσεις για το έτος 2023, συγκρινόμενη με τα στοιχεία του 2022, διαφοροποιείται ανάλογα με τον μήνα, με τους περισσοτέρους μήνες να καταγράφον μείωση.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2023, η μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 3,3 διανυκτερεύσεις καταγράφοντας αύξηση κατά +41,5% από τις 2,4 διανυκτερεύσεις του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο καταγράφεται μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής στις 3,0 διανυκτερεύσεις μειωμένη κατά -4,3% σε σχέση με τις 3,2 διανυκτερεύσεις τον Φεβρουάριο του 2022. Τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, η μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε σε 3,8 και 4,2 αντίστοιχα σε σχέση με τον Μάιο του 2023, ωστόσο καταγράφηκε μείωση -3,6% και -3,8% αντίστοιχα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Τέλος, ο Δεκέμβριος κατέγραψε ποσοστιαία μείωση -1,6% με τη μέση διάρκεια παραμονής να διαμορφώνεται στις 3,5 διανυκτερεύσεις.

Προέλευση ταξιδιώτη
Η διάρθρωση των ταξιδιωτών στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα στη διάρκεια του έτους εμφανίζει μια ενδιαφέρουσα δυναμική στη σύνθεση των ταξιδιωτών μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών, με τους αλλοδαπούς να κυριαρχούν κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν, αλλά τους ημεδαπούς να έχουν πολύ σημαντικό μερίδιο τους χειμερινούς μήνες.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο η αναλογία των αλλοδαπών ταξιδιωτών είναι στο 57%, ενώ το ποσοστό των ημεδαπών αγγίζει το 43%. Αυτή η σχέση παραμένει σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, με ελαφρά αύξηση των αλλοδαπών στο 58% και αντίστοιχη μείωση των ημεδαπών στο 42%. Ωστόσο, τον Μάρτιο, σημειώνεται μια μεταβολή στη σύνθεση, με το ποσοστό των αλλοδαπών να αυξάνεται στο 72% και αντίστοιχα το ποσοστό των ημεδαπών να μειώνεται στο 28%.

Η τάση αυτή συνεχίζεται με ακόμη πιο έντονο τρόπο τον Απρίλιο, όπου το ποσοστό των αλλοδαπών φτάνει το 84% ενώ το αντίστοιχο των ημεδαπών πέφτει στο 16%. Από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, η κυριαρχία των αλλοδαπών είναι ακόμα πιο εμφανής, καθώς το ποσοστό τους κυμαίνεται από 87% έως 92%, με τους ημεδαπούς να αποτελούν το 8% έως 13% του συνόλου των ταξιδιωτών.

Τέλος, τον Δεκέμβριο η σύνθεση των ταξιδιωτών εξισορροπείται, με τα ποσοστά αλλοδαπών και ημεδαπών να είναι 55% και 45% αντίστοιχα, υποδηλώνοντας μια σημαντική αλλαγή στη δυναμική της αγοράς.

ΠΗΓΗ:ot.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή