Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Η λιανολιά Κέρκυρας ως ΠΟΠ – Απάντηση σε ερώτηση Βελόπουλου με τις αναγκαίες διαδικασίες ένταξης στο μητρώο

Η λιανολιά Κέρκυρας ως ΠΟΠ – Απάντηση σε ερώτηση Βελόπουλου με τις αναγκαίες διαδικασίες ένταξης στο μητρώο

Απάντηση σε ερώτηση Βελόπουλου για το χαρακτηρισμό της λιανολιάς Κέρκυρας ως προϊόν ονομασίας προελεύσεως ( ΠΟΠ), έδωσε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης, αναφέροντας  όλες τις διαδικασίες που θα πρέπει ν’ ακολουθηθούν, ενώ επισημαίνεται πως παλαιότερα είχε κατατεθεί ανάλογο αίτημα, αλλά ο φάκελος της υποψηφιότητας ήταν ελλιπής.

Στην απάντησή του το Υπουργείο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012, για να καταχωριστεί ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ στο σχετικό Ενωσιακό μητρώο, θα πρέπει να υποβληθεί στην Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικό αίτημα, αποκλειστικά από ‘ομάδα’ παραγωγών ή μεταποιητών, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που ασχολείται με το προϊόν που φέρει την ονομασία προς καταχώριση. Μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αντιμετωπίζονται ως ‘ομάδα’ εφόσον: α) το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παραγωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση· β) όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, η οριζόμενη γεωγραφική περιοχή διαθέτει χαρακτηριστικά που διαφέρουν αισθητά από εκείνα των γειτονικών περιοχών ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφέρουν από εκείνα των προϊόντων που παράγονται στις γειτονικές περιοχές

Το αίτημα συνοδεύεται από φάκελο που περιέχει ολοκληρωμένη μελέτη και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η ιδιοτυπία του προϊόντος η οποία οφείλεται στην οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη παραγωγής του και ως εκ τούτου το προϊόν να πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Το αίτημα αξιολογείται τόσο σε εθνικό όσο και Ενωσιακό επίπεδο και εφόσον αυτό λάβει θετική αξιολόγηση σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα και δεν υπάρχουν βάσιμες ενστάσεις από τρίτους, τότε η ονομασία καταχωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ενωσιακό μητρώο των ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Πολλά χρόνια πριν, όπως προκύπτει από στοιχεία της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, είχε αποσταλεί αίτημα για καταχώριση της ονομασίας Λιανολιά Κέρκυρας ή Κέρκυρα ως ΠΓΕ για το ελαιόλαδο της περιοχής.

Καθώς το αίτημα ήταν ελλιπές και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση η προαναφερόμενη Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ είχε αποστείλει παρατηρήσεις για διορθώσεις και βελτιώσεις επί της αίτησης, ωστόσο η ομάδα, έως και σήμερα, δεν έχει επανέλθει με διορθωμένη αίτηση.

Επισημαίνεται δε ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εξαγγείλει ήδη την προετοιμασία σχεδίου νόμου το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση με τίτλο “Θεσμικό πλαίσιο για την υποβολή αιτήσεων καταχώρησης, τροποποίησης, και ακύρωσης, τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις

(ΠΓΕ) και στα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)-Διατάξεις για τα ελεγκτικά όργανα και τους ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμών”, με στόχο την ολιστική αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τα προϊόντα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), με Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και στα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)».

 

 

 

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή