Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Φαρμακοποιό πλήρους απασχόλησης ζητά η Equal Society

Φαρμακοποιό πλήρους απασχόλησης ζητά η Equal Society

Η Equal Society απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Φαρμακοποιό στην Κέρκυρα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
  • Γνώση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας, επίλυσης προβλημάτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το Βιογραφικό τους, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ ΦΑΡΜ01», στη διεύθυνση: job.equalsociety@gmail.com μέχρι τις 08 Μαΐου2024.

Η EqualSocietyεξετάζει κάθε αίτηση με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή