Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ι. Βαρδακαστάνης: Η πολιτική συνοχής πρέπει να βασίζεται στον άνθρωπο

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ι. Βαρδακαστάνης: Η πολιτική συνοχής πρέπει να βασίζεται στον άνθρωπο

Τη δημόσια ακρόαση της ΕΟΚΕ στο Μαυροβούνιο σχετικά με τον τρόπο που θα συμβάλει η πολιτική συνοχής στη διεύρυνση και ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εφαρμογή των ταμείων συνοχής, άνοιξε με ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ι. Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Τμήματος ECO της ΕΟΚΕ, την Τετάρτη 17 Απριλίου.
Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερευνητικής γνωμοδότησης ECO/639-Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στους προσεχείς γύρους της διεύρυνσης της ΕΕ. Στόχος της ήταν να ακούσει όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προέρχονται από το Μαυροβούνιο καθώς μία από τις προτεραιότητες της ΕΟΚΕ είναι η διεύρυνση της ΕΕ. Στην ολομέλεια του Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε δημόσια συζήτηση με τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Milojko Spajić, πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από τις υποψήφιες χώρες.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε (ολόκληρη η ομιλία επισυνάπτεται):
«Η ΕΕ θεμελιώθηκε στις αξίες της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών, του σεβασμού και της συνοχής! Ήδη από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, υπήρχε ο στόχος της μείωσης των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ περιφερειών και με την παροχή στήριξης στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες. Αυτή η οικονομική και κοινωνική συνοχή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στη συνέχεια, το 2007, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, προστέθηκε ένα τρίτο στοιχείο: η εδαφική συνοχή.
Η πολιτική συνοχής, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική της ΕΕ, έχει στηρίξει κάθε βήμα της διεύρυνσης της ΕΕ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Jacques Delors, κάθε διεύρυνση της Ευρώπης πρέπει να συνοδεύεται από ενισχυμένη συνοχή.
Αλλά η πολιτική συνοχής δεν είναι μόνο τα ταμεία. Αφορά τους ανθρώπους, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών. Πρόκειται για την ψυχή της ΕΕ. Είναι η κόλλα που κρατά την Ευρώπη ενωμένη. Είναι αναγκαίο να βοηθηθούν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρουν, να επωφεληθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.
Πώς θα είναι αποτελεσματική η πολιτική συνοχής και για το Μαυροβούνιο; Θα πρέπει να βασίζεται στην επιμερισμένη διαχείριση, τον από κοινού σχεδιασμό και την εταιρική σχέση με την τοπική κοινωνία των πολιτών και τους περιφερειακούς φορείς – μια πολιτική συνοχής δηλαδή που θα βασίζεται στον τόπο και στον άνθρωπο».

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή