Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Eρώτηση Δ. Μπιάγκη στον Υπ. Εθνικής Άμυνας: Αναστολή χορήγησης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ

Eρώτηση Δ. Μπιάγκη στον Υπ. Εθνικής Άμυνας: Αναστολή χορήγησης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ

Με ερώτησή του με τίτλο «Αναστολή χορήγησης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ» προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, ο Βουλευτής Κέρκυρας και κοινοβουλευτικός υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης, αναδεικνύει το ζήτημα της αναστολής της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ προς τα στελέχη του Στρατού Ξηράς που το δικαιούνται.
Ο Βουλευτής καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να εξηγήσει τους λόγους και να τεκμηριώσει μέσω αναλογιστικής μελέτης, την απόφαση για την εν λόγω αναστολή καθώς και να παραθέσει στοιχεία για την οικονομική βιωσιμότητα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ
Προς τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας
Θέμα: «Αναστολή χορήγησης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ»

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως ορίζεται με την Φ.872/229160 Απόφαση ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 962/1-10-74), παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ (Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού).
Τα στελέχη του Στρατού Ξηράς με έκπληξη διαπίστωσαν ότι στην ιστοσελίδα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) αναρτήθηκε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνονται οι μέτοχοι που έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ ομόφωνα αποφάσισε:
α. Τη μη χορήγηση προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για το έτος 2023.
β. Την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, βάσει των προβλεπόμενων στη Φ.872/229160 Απόφαση ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 962/1-10-74) καθώς και την επανεξέταση του θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.
Δεδομένου ότι, σκοπός του ΕΛΟΑΣ είναι η, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομολογίας, χορήγηση στους μετόχους του, μεταξύ άλλων:
εφάπαξ βοήθηματος στους εξερχόμενους από το Στράτευμα ή στους συμπληρώσαντες 35ετή μετοχική σχέση, και
προκαταβολών έναντι του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος.
Δεδομένου ότι, τα στελέχη του Στρατού Ξηράς δικαιούνται χορήγηση του υπόψη βοηθήματος και προκαταβολής, προς κάλυψη των εκάστοτε οικονομικών τους αναγκών.
Δεδομένου ότι, στην απόφαση του ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 962/1-10-74), ορίζεται ότι, η προσωρινή αναστολή χορήγησης προκαταβολών ενεργοποιείται στην περίπτωση ταμειακών δυσχερειών και μέχρι της άρσης αυτών.
Δεδομένου ότι, στην ανακοίνωση του ΕΛΟΑΣ δεν αναφέρονται οι λόγοι της μη χορήγησης προκαταβολών έναντι των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων.
Δεδομένου ότι, με τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ 6694/23.12.2022), όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την τροποποίηση της 5.5.2023, προβλέφθηκε μείωση του ποσού που λαμβάνουν οι μέτοχοι από την παροχή Μερίσματος, Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) μέσω αλλαγών στο ισχύον επί σαράντα και πλέον έτη υπολογισμού αυτού για όσους λαμβάνουν μέρισμα, δημιουργώντας δύο ταχυτήτων μερισματούχους, αυτών που είχαν το δικαίωμα και υπέβαλαν αίτηση για λήψη του ΒΟΕΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, όπου θα ληφθεί υπόψη ο παλαιός τρόπος υπολογισμού και αυτών που θα υποβάλουν αίτηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ποιος είναι ο λόγος της μη χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για το έτος 2023 αλλά και ο λόγος της αναστολής χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος; Σχετίζονται οι παραπάνω λόγοι με οικονομικές – ταμειακές δυσχέρειες και πως τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί από αντίστοιχες αναλογιστικές μελέτες;
Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στο ΜΤΣ; Αν ναι, ποιο είναι το μέγεθος των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει το ΜΤΣ την τρέχουσα χρονική περίοδο;
Υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας στο ΜΤΣ; Εάν ναι, έχετε εξετάσει την αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα; Εάν δεν υφίσταται πρόβλημα, γιατί επιτράπηκε να δημιουργηθούν δύο ταχυτήτων μερισματούχοι, όσον αφορά στο ΒΟΕΑ αλλά και όσον αφορά στη δυνατότητα λήψης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ;
Παρακαλείσθε να καταθέσετε:
Αναλογιστικές μελέτες από τις οποίες προκύπτει οικονομική δυσχέρεια που υπαγόρευσε τη μη χορήγηση προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για το έτος 2023 και την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για τα επόμενα χρόνια.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή