Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ – Τα θέματα

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ – Τα θέματα

H 10η Συνεδρίαση  – Τακτική (Δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:45 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη ,

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

–              Ανακοινώσεις.

–              Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας  Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 1. «Σύσταση δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας και Φωλιά Αγάπης».

(Εισηγητές: κ. Δήμαρχος- κα. Μαρία Προβατά- κ. Ιωάννης Προβατάς)

 1. «Λήψη απόφασης για την αποχώρηση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από τον ΣΥΠΑΠ».

(Εισηγητές: ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Χειρδάρης- κα. Μαρία Προβατά)

 1. «Έγκριση παράτασης της διάρκειας του Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας και τη συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο Σύνδεσμο έως 30.06.2026».

(Εισηγητές. κ. Δήμαρχος – κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς)

 1. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11-1 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής : Προσθήκη διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4483/2017 στην με αριθμ. 7-36/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί «Επιβολής τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γαρνέλης-κ. Κωνσταντίνος Προβατάς)

 1. «Επικαιροποίηση 2ης έκδοσης του Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφάνης Σκέμπρης- κ. Γεώργιος Μαυρόπουλος )

 1. «Επικαιροποίηση 2ης έκδοσης του Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφάνης Σκέμπρης – κ. Γεώργιος Μαυρόπουλος)

 1. «Επικαιροποίηση 1ης έκδοσης του Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφάνης Σκέμπρης – κ. Γεώργιος Μαυρόπουλος, )

 1. «Επικαιροποίηση 5ης έκδοσης του Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφάνης Σκέμπρης- κ. Γεώργιος Μαυρόπουλος)

 1. Εκ νέου λήψη απόφασης για την Έγκριση μελέτης βιωσιμότητας Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Α.Ε.»

(Εισηγητές κ. Δήμαρχος – ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γαρνέλης-κ. Κωνσταντίνος Προβατάς.)

 1. Εκ νέου λήψη απόφασης για την Έγκριση σύστασης και καταστατικού Αναπτυξιακού οργανισμού «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Α.Ε».

(Εισηγητές κ. Δήμαρχος – ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γαρνέλης-κ. Κωνσταντίνος Προβατάς.)

 1. Εκ νέου λήψη απόφασης για την Έγκριση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Α.Ε».

(Εισηγητές κ. Δήμαρχος – ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γαρνέλης-κ. Κωνσταντίνος Προβατάς.)

 1. Εκ νέου λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπρόσωπου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επιλογή Διευθύνοντος Συμβούλου «Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Α.Ε».

(Εισηγητές κ. Δήμαρχος – ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γαρνέλης-κ. Κωνσταντίνος Προβατάς.)

 1. «1Η Τακτοποιητική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024 Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γαρνέλης)

 1. «Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γαρνέλης)

 1. Αποδοχή Β΄ Δόσης 2024 στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων που εποπτεύουν.

(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)

 1. Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων.

(Εισηγητές: η Αντιδήμαρχος κα. Σπυριδούλα Κόκκαλη- ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφάνης Σκέμπρης)

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).

(Εισηγητές. κ. Δήμαρχος – ο Αντιδήμαρχος Θεοφάνης Σκέμπρης)

 1. «Υποβολή γνωμοδότησης για την παράταση της σύμβασης για την προμήθεια κουφωμάτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».

(Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γαρνέλης)

 1. «Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφάνης Σκέμπρης)

 1. «Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής ελέγχου κοινοχρήστων χώρων σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. συνέπεια μη στελέχωσης και λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο μας.»

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γαρνέλης)

 1. «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφάνης Σκέμπρης)

 1. «Λήψη απόφασης για κτηματική ιδιοκτησία, κείμενη εντός ζώνης του στάσιμου οικισμού Καββαδάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτων Κουτσούρης)

 1. «Λήψη απόφασης για κτηματική ιδιοκτησία, κείμενη εντός ζώνης του στάσιμου οικισμού Στρογγυλής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».

(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτων Κουτσούρης)

 1. «Αρτιότητες οικοπέδων».

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτων Κουτσούρης)

 1. Πρόταση ψηφίσματος με τίτλο : Κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Κέρκυρα, σε όλα τα νησιά της ΠΙΝ και σε όλη τη χώρα.

(Εισηγητής. κ. Δήμαρχος )

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή