Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Δήμος Κ. Κέρκυρας: Καθαρισμός Οικοπέδων – Ηλεκτρονικά η δήλωση μέχρι 30 Ιουνίου 2024

Δήμος Κ. Κέρκυρας: Καθαρισμός Οικοπέδων – Ηλεκτρονικά η δήλωση μέχρι 30 Ιουνίου 2024

Από την  Πολιτική Προστασία  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  ανακοινώνεται:

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η- Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης πιστής τήρησης των διαλαμβανομένων της 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα», παρακαλούνται οι πολίτες όπως μέχρι 30-6-2024 (ΥΠ790/27-05-2024 Παράταση της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27)), να προβούν στα παρακάτω:

 

Μέριμνα υπόχρεων

  1. Οι υπόχρεοι μετά τον καθαρισμό των παραπάνω εκτάσεων, οφείλουν να προβούν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονικά) στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.), ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ως άνω δήλωσης είναι η 30.06.2024.

 

  1. Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται ως παρασχεθείσα η συναίνεση του υπόχρεου στην διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον Δήμο.

 

  1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων του άρθρου 1 της 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης, οφείλουν να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους δειγματοληπτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του Δήμου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Διαδικασία καθαρισμού.

 

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

στ. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή