Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Δήμος Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων: Υποχρεωτική η εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Δήμος Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων: Υποχρεωτική η εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενημερώνει τους δημότες του ότι εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος, σε συνέχεια της ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΦΕΚ Β΄ , αρ. φύλλου 3475/24.05.2023), του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Σύμφωνα με τον κανονισμό οι ιδιοκτήτες οικοπέδων ή γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:
• Σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79.
• Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ.1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
• Σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ημιορεινές και µη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.

Β. Βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (Α).

Γ. Βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

Δ. Βρίσκονται εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (Γ).

Ε. Βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 998/79,
έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Μέχρι τις 31/03/2024 (προθεσμία που έχει τεθεί από 24.05.2024 από την δημοσίευση, στο ΦΕΚ Β΄ , αρ. φύλλου 3475/24.05.2023, της ΚΥΑ που αναφέρεται στον κανονισμό Πυροπροστασίας), με τη συνδρομή τεχνικού επιστήμονα, να συντάξουν έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας και τεχνική έκθεση που θα κατατίθεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
2. Μέχρι τις 30/04/2024, σε συνέχεια της τεχνικής έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να υποβάλουν τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων (προληπτικής πυροπροστασίας, παθητικής πυροπροστασίας, ενεργητικής πυροπροστασίας) που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.

Το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η τεχνική έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται.
• Τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται για όλα τα ακίνητα υποχρεωτικά από την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 2024.
• Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

Υποχρεωτική η εφαρμογή
Η εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Κανονισμό.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή