Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Ανοίγουν φέτος οι παιδικές κατασκηνώσεις «Σταμάτιος Δεσσύλας» στα Γουβιά για 270 παιδιά

Ανοίγουν φέτος οι παιδικές κατασκηνώσεις «Σταμάτιος Δεσσύλας» στα Γουβιά για 270 παιδιά

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καθορίζονται οι όροι οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους. Σύμφωνα με την απόφαση, φέτος η οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων ανατίθεται σε 29 δήμους, στους οποίους λειτουργούν 32 κατασκηνώσεις.

Στην Κέρκυρα η κατασκήνωση που θα λειτουργήσει την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο είναι η «Σταμάτιος Δεσσύλας» στα Γουβιά και θα φιλοξενήσει 370 άτομα, ήτοι: 210 παιδιά και 60 Άτομα με Αναπηρίες σε μεικτές περιόδους (3 περίοδοι x 90 παιδιά και ΑμεΑ) και 100 ηλικιωμένα άτομα (1 περίοδος x 100 άτομα).

Να σημειώσουμε ότι η συνολική δαπάνη για όλα τα προγράμματα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 4 εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνουν : μισθοδοσία του προσωπικού, δαπάνες εκτέλεσης έργων, δαπάνες εκτέλεσης εργασιών, δαπάνες συντήρησης, αγορά εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων, πάγιες δαπάνες, καθώς και πάσης φύσεως δαπάνες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στην ΚΥΑ καθορίζονται και οι ειδικότητες του προσωπικού που πλαισιώνει την κατασκήνωση.
Το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά κατασκηνωτή και προσωπικό στις κατασκηνώσεις, ορίζεται ως εξής:
• Για τα παιδιά από 6 – 11 ετών 8,00 ευρώ
• Για τα παιδιά από 12 – 16 ετών 8,50 ευρώ
• Για τα ηλικιωμένα άτομα 9,00 ευρώ
• Για τα άτομα με αναπηρίες και τους συνοδούς αυτών 9,00 ευρώ
• Για τα στελέχη και το προσωπικό 9,00 ευρώ.

Για το έτος 2024 ο συνολικός αριθμός των φιλοξενουμένων ανέρχεται σε 13.595 άτομα, δηλαδή: Α) 7.425 παιδιά. Β) 1.820 ηλικιωμένοι και Γ) 4.350 άτομα με αναπηρίες (παιδιά και ενήλικες).

Οι ημερομηνίες έναρξης κάθε περιόδου ορίζονται από τους Δήμους και κοινοποιούνται στην Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα προκειμένου να γνωστοποιηθούν στον Κοινωνικό Σύμβουλο για την πραγματοποίηση αυτοψίας και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την πραγματοποίηση ελέγχου στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή