Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » ΑΝΑΣΑ: Εισήγηση της ΑΝΑΣΑ για την 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΑΝΑΣΑ: Εισήγηση της ΑΝΑΣΑ για την 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης.

Ένας θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, νομικών προσώπων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιακουμέλος Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Ζακύνθου.

Με το άρθρο 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134) επαναφέρεται σε ισχύ με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις-προσθήκες το άρθρο 179 του ν. 3852/2010 (Α΄87), [τροποποιήσεις έχουν γίνει και με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4873/2021 (Α΄248) και με το άρθρο 22 του ν. 5056/2023 (Α΄163)] όπου υποχρεούται η κάθε Περιφέρεια στην επιλογή ενός πολίτη εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.

Η επιλογή του γίνεται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση της περιφερειακής αρχής και ακολουθεί την θητεία της. Η προθεσμία αυτή είναι ενδεικτική, ωστόσο η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του διμήνου.

Ως προς την καταστατική θέση του συμπαραστάτη, εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.

Ο περιφερειακός συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Ο θεσμός αυτός έχει να εφαρμοστεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από την περίοδο 2014-2019, από τον τότε Περιφερειάρχη Θόδωρο Γαλιατσάτο.

Επερωτάται ο κύριος Περιφερειάρχης.

Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία αν και έχουν παρέλθει 4 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων σας;
Θεωρεί ότι με τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη θα αποφευχθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης;
Έχει κάνει ήδη κάποιες ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου;
Γνωρίζει ποια είναι η θέση και των υπόλοιπων Περιφερειών στο συγκεκριμένο θέμα;
Γιακουμέλος Διονύσιος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ζακύνθου

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή