Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Τμήμα Τουρισμού Ι.Π.: Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Μελέτης για την Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού της ΠΙΝ

Τμήμα Τουρισμού Ι.Π.: Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Μελέτης για την Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού της ΠΙΝ

Ομόφωνη Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Τουρισμού σχετικά με την Ανάθεση Εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Μελέτης για την Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού της ΠΙΝ

Από την αρχή του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους συμμετείχαμε ως Τμήμα Τουρισμού σε συνεχείς συνομιλίες και διάλογο με την διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τους αρμόδιους κατά αντικείμενο φορείς, κατά τη διάρκεια του οποίου μας ζητήθηκε να περιγράψουμε τη διάρθρωση μιας μελέτης για την Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Περί τα τέλη Ιανουαρίου είχαμε επικοινωνήσει με email τις προτάσεις μας για την απαιτούμενη δομή μιας τέτοιας μελέτης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την συμβολή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας για την εν «κρυπτώ και παραβύστω» έκδοση με την διαδικασία του καταλόγου της με αρ. πρωτ. Οικ. 1327/16-05-2023 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικό αποτύπωμα της οποίας δεν ανιχνεύεται δημοσίως, με αντικείμενο την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης. Η επιλογή έκδοσης της «κλειστής» πρόσκλησης στέρησε από το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου την δυνατότητα σύνταξης και κατάθεσης ανταγωνιστικής πρότασης στο αντικείμενο της Πρόσκλησης. Όπως προκύπτει από την απόφαση έγκρισης του δημοσιευμένου στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωσης του υπ’ αρ. 193276 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατατέθηκε πρόταση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον οποίο τελικά ανατέθηκε το έργο.
Θεωρούμε ότι, στα 5 πλέον χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού, έχουμε αποδείξει ότι συμμετέχουμε σε οποιονδήποτε δημόσιο διάλογο κληθούμε, στηρίζοντας επιστημονικά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τους φορείς του Τουρισμού. Ως Τμήμα διαθέτουμε όλη την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση και το ανθρώπινο δυναμικό να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιου είδους μελέτες, με το αντικείμενο της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης να θεραπεύεται με επιστημονική πληρότητα και πλήρη επιστημονική επάρκεια στο Τμήμα μας. Ο αποκλεισμός του Τμήματος μας από διαδικασίες ανάθεσης επιστημονικού έργου και εκπόνησης μελετών με αντικείμενο τον Τουρισμό που χρηματοδοτούνται από πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αντιτίθεται στην στοιχειώδη δεοντολογία και κλονίζει τα θεμέλια της συνεργασίας των δύο φορέων, η οποία στην δημόσια σφαίρα, έως και σήμερα, αποτελούσε δέσμευση, δεδομένο και ζητούμενο.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή