Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού

Ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με την όποια αποφασίζεται η υλοποίηση ενός ταχύρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο μηνών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) από 18/12/2023 έως 23/02/2024

Ο αριθμός των καταρτιζόμενων θα είναι έως 50 άτομα. Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 16/10/2023 μέχρι και 29/10/2023.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής

Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας. Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του ταχύρρυθμου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 47.725 ευρώ. Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη μετάβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία εκτός Αθηνών. Επιπλέον, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα σίτισης στο εστιατόριο της Φιλοσοφικής Σχολής με την καταβολή συμβολικής συμμετοχής ύψους 4 ευρώ ανά γεύμα.

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή