Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Σώθηκε η ανάπλαση Τσάκι Μπενιτσών – Μεσογγή. Βγήκε ο διαγωνισμός του έργου

Σώθηκε η ανάπλαση Τσάκι Μπενιτσών – Μεσογγή. Βγήκε ο διαγωνισμός του έργου

Η προκήρυξη του έργου της ανάπλασης από Τσάκι Μπενιτσων έως τη Μεσογγή επί της επαρχιακής οδού Κέρκυρας – Λευκίμης αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15η Μαρτίου 2024.

Το έργο της ανάπλασης σώθηκε στο παρά πέντε και περιλαμβάνει εκτός από τα έργα οδοποιίας, έργα πρασίνου καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ξύλινες-μεταλλικές κατασκευές και αναθέτουσα αρχή είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ ΟΤΑ ΑΕ».

Το έργο προϋπολογισμού 5.900.000 ευρώ χρηματοδοτείται από τον τακτικό Προϋπολογισμό.

Επιστροφή Στην Κορυφή