Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

Με τρία θέμα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. Μεταξύ των θεμάτων είναι και η έγκριση για τα αντιπλημμυρικά μέτρα στη Βόρεια Κέρκυρα. Ακολουθεί η πρόσκληση:

“Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την υπ΄αριθμ.850 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.: 65443/3-8-2023, (ΑΔΑ:ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ., με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 10η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 3ο:: Έγκριση κατεπείγουσας διαδικασίας εκτέλεσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας λόγω της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2023 με χρήση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς”.

 

Επιστροφή Στην Κορυφή