Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Σπύρος Κροκιδης: Έπαψαν τα καιρικά φαινόμενα να είναι σπάνια

Σπύρος Κροκιδης: Έπαψαν τα καιρικά φαινόμενα να είναι σπάνια

Ως ακραία καιρικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται τα
μετεωρολογικά φαινόμενα στα οποία παρατηρούνται οι
μέγιστες ή ελάχιστες τιμές μετεωρολογικών παρατηρήσεων
ασυνήθιστων ή και πολύ σπάνιων που συμβαίνουν σε μια
περιοχή.
Όταν όμως αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται με μεγαλύτερη
συχνότητα, τότε γίνεται αντιληπτό ότι τα μέτρα πρόληψης και
αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων, χρειάζονται άλλο
σχεδιασμό εκ μέρους της πολιτείας.
Η κεντρική κυβέρνηση είναι εκείνος ο φορέας ο οποίος θα
πρέπει να ανασχεδιάσει όλο το σύστημα της πολιτικής
προστασίας, να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και
να χρηματοδοτήσει τις Περιφέρειες και τους Δήμους με
εξοπλισμό και στελέχη προκειμένου να αντιμετωπιστούν
επιτυχώς τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα τα οποία όμως τείνουν
να καταστούν συνήθη.
Η κυβέρνηση σε συννενόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
πρέπει να ανακατανείμει τις προτεραιότητες και τους πόρους
του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να εκσυγχρονίσει
το μοντέλο παρέμβασης. Μην λησμονούμε ότι τα φαινόμενα
είναι πλέον ευρωπαϊκά.
Η πρόληψη των πυρκαγιών θα πρέπει να ανατεθεί στην
Δασική Υπηρεσία με την κατάλληλη υποστήριξη του νέου
μοντέλου.
Το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσία θα πρέπει να
ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Οι Περιφέρειες θα πρέπει να προβαίνουν σε έλεγχο όλων
των υποδομών τους, σε καθαρισμό και εκβάθυνση όλων των
ποταμών και των ρεμάτων, των γεφυρών και του οδικού
δικτύου.

Οι Δήμοι στον έγκαιρο καθαρισμό των φρεατίων και των
αποδεκτών απορροής των ομβρίων και όχι όπως συμβαίνει
σήμερα, μετά την καταστροφή.
Οι πολίτες θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, να
συνεργάζονται με όλους τους φορείς για τη πρόληψη και τη
αντιμετώπιση των θεομηνιών και να πειθαρχούν στις
υποδείξεις.
Το νέο μοντέλο θα πρέπει να εντάξει στις πρακτικές του όλες
τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους.
Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και θα προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στην
κοινωνία, οικονομία, πρωτογενή παραγωγή, ενέργεια και
στην εθνική άμυνα.
Νέος σχεδιασμός και αλλαγή νοοτροπίας ειδάλλως θα
καταστούμε Επιμηθείς ενός ασθμαίνοντος και υπό
κατάρρευση κράτους.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή