Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Σπύρου Βασιλείου (Καρτέρια).»

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Σπύρου Βασιλείου (Καρτέρια).»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
5. Το υπ’ αριθμ. 7121/23/2012744 από 08-10-2023 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας
6. Το υπ’ αριθμ. 1010/2/842-ε από 07-10-2023 αίτημα της κας ΤΣΙΑΚΛΑ Γεωργίας του Σπυρίδωνα.
7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6 ), που αφορούν αίτημα διακοπής κυκλοφορίας της κας ΤΣΙΑΚΛΑ Γεωργίας του Σπυρίδωνα, και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Σπύρου Βασιλείου (Καρτέρια) από την συμβολή της με την οδό Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας έως και τη συμβολή της με την οδό Σπύρου Ραθ (κόμβος Κεφαλουμάντουκο), από την 08:00΄ έως και την 13:00΄ ώρα της Τετάρτης (11-10-2023), προκειμένου μηχανήματα έργων να εκτελέσουν οικοδομικές εργασίες. Τα οχήματα θα εκτρέπονται από παρόδιες οδούς.
Άρθρο 2

Με ευθύνη του υπεύθυνου του έργου, να τοποθετηθεί (i) αρμόδιο προσωπικό και (ii) πλήρη και κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) στις συμβολές της οδού Σπύρου Βασιλείου με την οδό Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας και τη Σπύρου Ραθ, σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και την ενημέρωση των οδηγών αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

Άρθρο 3

Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο των εργασιών οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή