Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Και με απολυτήριο Λυκείου οι 136 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ – Υποβολή αιτήσεων έως 23/10

Και με απολυτήριο Λυκείου οι 136 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ – Υποβολή αιτήσεων έως 23/10

Ξεκινούν από το Σάββατο 14 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις συνολικά 136 προσλήψεις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), οι οποίες θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια.
Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, καθώς και για τις ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια.
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως θέσεις εργασίας υπάρχουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Καλαμάτα και αλλού.
Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
• ΠΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
• ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
• ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
• ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
• ΠΕ Καλών Τεχνών (Γλυπτών)
• ΠΕ Καλών Τεχνών (Ζωγράφων)
• ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
• ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
• ΠΕ Οικονομικού
• ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
• ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
• ΤΕ Γραφικών Τεχνών
• ΤΕ Λογιστικού
• ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Ειδίκευση Λίθου)
• ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
• ΔΕ Πωλήσεων
• ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Πού θα κάνετε αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος)
Aπευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 2/2023 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722550-579-580).
Καταληκτική ημερομηνία
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο έως τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023.
Τα απαραίτητα προσόντα
Όπως φαίνεται αναλυτικά στην προκήρυξη, για ορισμένες θέσεις, απαραίτητο προσόν θεωρείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τα προσόντα αυτά θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου να διοριστούν οι υποψήφιοι, αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί στις εν λόγω θέσεις.
Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, τώρα, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μπορούν να λάβουν πολύ ΕΥΚΟΛΑ είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ.

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή