Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Η Λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας. Γράφει ο Γιώργος Παντελιός*

Η Λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας. Γράφει ο Γιώργος Παντελιός*

Ένας Δήμος για να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί απαιτείται να καταγράφει τις ανάγκες κάθε χρόνο να τις κοστολογεί και να καθορίζει τις προτεραιότητες σύμφωνα πάντοτε με τον χαρακτήρα των αναγκών , άμεσες , μεσοπρόθεσμες , μακροπρόθεσμες και τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση τους.
Αυτό όλο το ετήσιο πρόγραμμα καταγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου που συντάσσεται από το ομώνυμο τμήμα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις προτάσεις όλων των Διευθύνσεων του Δήμου.
Η έναρξη , η πορεία και η ολοκλήρωση κάθε ενέργειας του Δήμου παρακολουθείται και αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό . Όλα αυτά τα βήματα δημοσιοποιούνται στην «Διαύγεια» για να μπορεί να γνωρίζει ο κάθε δημότης , ο κάθε πολίτης άμεσα και αναλυτικά την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού . Επιπλέον ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι «πλατφόρμες» των Υπουργείων και των Ελεγκτικών Αρχών που παρακολουθούν τις ενέργειες του Δήμου.
Στη συνέχεια το τμήμα Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας προβαίνει στους διαγωνισμούς για την ανάθεση των προμηθειών , των υπηρεσιών και των εργασιών.
Οι προμήθειες αφορούν όλα τα αναλώσιμα και τα πάγια που χρειάζεται ο Δήμος όπως καύσιμα , ηλεκτρολογικό υλικό, οικοδομικά υλικά ,γραφική ύλη ,φυτά , λιπάσματα, ζωοτροφές για τα αδέσποτα, ανταλλακτικά, μηχανήματα, αυτοκίνητα, κάδους απορριμμάτων ,υπολογιστές και υλικά για το τμήμα πληροφορικής κλπ.
Οι υπηρεσίες και οι εργασίες ανατίθενται σε τρίτους είτε γιατί ο Δήμος δεν έχει την τεχνογνωσία , το εξειδικευμένο προσωπικό ή τον απαραίτητο εξοπλισμό και αφορούν όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και κυρίως την Καθαριότητα ,την Καθημερινότητα, την Πολιτική Προστασία, την Παιδεία , τον Πολιτισμό την Κοινωνική Προστασία ,τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα , την Μηχανοργάνωση και την Πληροφορική .
Σημειώνεται ότι το βασικό στοιχείο η μελέτη δηλαδή και η παρακολούθηση εκτέλεσης των παραπάνω γίνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις που προανέφερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τετραετία Σεπτέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2023 έχουν συναφθεί 400 περίπου συμβάσεις για ανάθεση υπηρεσιών ,εργασιών και προμηθειών και έχουν διεκπεραιωθεί 70 περίπου ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί από μια μικρή ομάδα στελεχών.
Οι αναθέσεις αυτές γίνονται με απόλυτη διαφάνεια αφού ακόμα και αυτές που ο Δήμος δύναται να αναθέσει απευθείας χωρίς διαγωνισμό τις δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του και στη συνέχεια στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ έτσι ώστε να τις πληροφορούνται και να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι κι έτσι έχουμε επιτύχει εκπτώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς όφελος του Δήμου.
Ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις που για εξαιρετικούς λόγους γίνονται απευθείας αιτιολογείται από την αρμόδια διεύθυνση αυτή η ενέργεια και ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου.
Στη συνέχεια καλείται το Τμήμα Λογιστηρίου να προβεί στην εκκαθάριση της δαπάνης και το Ταμείο να καταβάλει το αναλογούν ποσό στον δικαιούχο. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από το λογιστήριο και έχουν πληρωθεί από το Ταμείο περίπου 8.700 Χρηματικά εντάλματα.
Βασική μας αρχή είναι να αναθέτουμε ό,τι μπορούμε να πληρώσουμε κι έτσι έχουμε κερδίσει το στοίχημα της αξιοπιστίας του Δήμου. Ο Δήμος είναι φορολογικά, ασφαλιστικά και δανειακά ενήμερος.
Για να μπορέσει ο Δήμος να σχεδιάσει και να υλοποιήσει χρειάζονται και οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για τους οποίους αρμόδιο είναι το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας όσο αφορά τους λεγόμενους «Ίδιους Πόρους» και οι Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών για τα χρηματοδοτούμενα έργα και υπηρεσίες .
Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε και πετύχαμε να απορροφήσουμε όλα τα κονδύλια που το κράτος μέσω διάφορων προγραμμάτων μας παρείχε είτε αυτά προήλθαν από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους είτε από άλλα προγράμματα όπως οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις που αφορούσαν την πανδημία και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους.
Στο μέρος που αφορά την Δημοτική Περιουσία το αρμόδιο Τμήμα εργάζεται για την διασφάλισή της και την συνεισφορά της στα Δημοτικά Έσοδα με πολλές ενέργειες όπως :
Η δημοπράτηση για πρώτη φορά των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (Λαϊκής)
Η αδειοδότηση και δημοπράτηση των Τουριστικών Καταφυγίων Μπενιτσών και Αλύπας που αποφέρουν έσοδα στον Δήμο πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο.
Η οργάνωση των παραλιών ώστε να έχουν οι λουόμενοι περισσότερους ελεύθερους χώρους για χρήση και παράλληλα αυξάνοντας τα έσοδα τα οποία πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Ο άλλος πυλώνας που αφορά τα ίδια έσοδα που προέρχονται από τέλη παρεπιδημούντων τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων , μισθώματα και λοιπά δικαιώματα , έχει αυξητική τάση κάθε χρόνο, γιατί έχουμε πείσει τους συνδημότες μας και τους επιχειρηματίες για την διαφανή ,αξιόπιστη και ορθολογική λειτουργία του τμήματος Εσόδων και του Ταμείου. Ο καθένας πληρώνει αυτό που του αναλογεί χωρίς διακρίσεις.
Παράλληλα μέσω του Ταμείου διεκπεραιώσαμε περίπου 3.500 ρυθμίσεις χρεών που ανακούφισαν τους συμπολίτες μας και έδωσαν και έσοδα στον Δήμο.
Όπως αντιλαμβανόμαστε, για να πετύχουμε να έχουμε σήμερα στην Οικονομική Υπηρεσία πλήρη μηχανογράφηση που διασφαλίζει την διαφάνεια , και την αξιοπιστία του Δήμου και αποσκοπεί κυρίως στην εξυπηρέτηση του πολίτη , χρειάστηκε πολιτική βούληση ,σχεδιασμός και στήριξη από το προσωπικό του Δήμου .
Έτσι εκτός των άλλων παρέχονται διαδικτυακά όλες οι Υπηρεσίες που προβλέπονται από τον Νόμο στους Δημότες μας και επιπλέον μπορεί ο κάθε πολίτης ή επιχειρηματίας να υποβάλλει και να πληρώνει ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις του και το σπουδαιότερο έχει την δυνατότητα πρόσβασης στην προσωπική του καρτέλα.
Δημιουργήσαμε το Ηλεκτρονικό βιβλίο εργασιών όπου καταγράφονται όλες οι ενέργειες που αφορούν είτε εσωτερικά τις υπηρεσίες είτε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Δεν πρέπει να παραλείψω ότι αντίστοιχες ενέργειες έχουν γίνει και στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ των οποίων την τελευταία Δημοτική περίοδο η Δήμαρχος μου εμπιστεύθηκε την λειτουργία.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και οι Διοικητικές Υπηρεσίες (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) στάθηκαν όρθια στην δύσκολη περίοδο του Covid, εκσυγχρονίστηκαν αξιοποιώντας όλα τα ηλεκτρονικά εργαλεία που παρείχε η Πολιτεία αυτή την περίοδο όσο αφορά τον εξοπλισμό και τα προγράμματα . Επιπλέον τροφοδότησαν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες με στοιχεία έτσι ώστε σήμερα να εξυπηρετείται ο πολίτης διαδικτυακά χωρίς να αναγκάζεται να προσέρχεται στην Υπηρεσία του Δήμου για να υποβάλλει αιτήματα και να παραλάβει πιστοποιητικά . Τα παραπάνω εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στον Δήμο με αφορμή την πανδημία και σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες εκτός από την εξυπηρέτηση του πολίτη έχουν μέσω του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και την διαχείριση όλου του προσωπικού εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων υποστήριξε στην λειτουργία του το Δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή , την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε μια περίοδο που κυριάρχησε ο covid και που για πρώτη φορά δοκιμάστηκαν οι τηλεδιασκέψεις. Επίσης οι Δέκα Δημοτικές Παρατάξεις εξυπηρετήθηκαν από το ίδιο Τμήμα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.
Όλο αυτό το Έργο δεν θα είχε παραχθεί εάν δεν είχαμε την εμπιστοσύνη και την στήριξη της Δημάρχου κ. Μερόπης Υδραίου , των συναδέλφων Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων ,του Γενικού Γραμματέα , των Διευθυντών , Προϊσταμένων και Υπαλλήλων του Δήμου μας.
Σίγουρα η προσπάθεια δεν πρέπει να σταματήσει εδώ , υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης των Υπηρεσιών μας.
Η νομοθεσία αλλάζει , η τεχνολογία τρέχει με ταχύτατους ρυθμούς , καθημερινά προκύπτουν και νέες ανάγκες στον Δήμο. Απαιτείται ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να είναι αποτελεσματικός, σύγχρονος και φιλικός προς τον πολίτη και τον επιχειρηματία.
Συμμετέχω και στην νέα αυτοδιοικητική προσπάθεια για την περίοδο 2024-2028 γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο που σχεδιάσαμε και το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη .Για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα για τον Τόπο και τους Συμπολίτες μας στην νέα μας θητεία.

* ο Γιώργος Παντελιός είναι οικονομολόγος και αντιδήμαρχος οικονομικών και διοίκησης του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή