Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας προσλαμβάνει προσωπικό – Οι θέσεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας προσλαμβάνει προσωπικό – Οι θέσεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Ειδικότητες
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2ης κατεύθυνσης (πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄) με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες – 1 θέση
ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα – 1 θέση
ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα – 1 θέση
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaker@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
– ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 49 131 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την υπόψιν ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2661048120 και 2661048310).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή