Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Ενημερωτική Εκδήλωση για την Επικαιροποίηση της Στρατηγικής της ΟΧΕ  πόλης Κέρκυρας»

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Επικαιροποίηση της Στρατηγικής της ΟΧΕ  πόλης Κέρκυρας»

 

 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων σε συνέχεια της Ενημερωτικής Ημερίδας του Μαΐου 2023 και των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ 2021-2027, πραγματοποίησε σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την παροχή κατευθύνσεων στα πλαίσια τηςΕπικαιροποίησης της Στρατηγικής του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Πόλης της Κέρκυρας».

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν τα μέλη της Αστικής Αρχής (στην οποία πρόεδρος είναι η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν.), τα μέλη της περιφερειακής και της τοπικής ομάδας «χωρικής» διακυβέρνησης, οι επιστημονικοί συντονιστές των θεματικών ομάδων εργασίας (για τη διαβούλευση), οι εκπρόσωποι των φορέων και τα μέλη των θεματικών ομάδων, στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής των Ιονίων Νήσων καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.

Από τους εισηγητές παρουσιάστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις που αφορούν στην Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Πόλης της Κέρκυρας, με έμφαση στις νέες απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη και στις οποίες η επικαιροποιημένη ΣΒΑΑ πρέπει να εστιάσει. Αυτές είναι:

  • η αστική αειφορία, δηλ. η αστική ανάπλαση &το περιβάλλον (με βάση και πρωτοβουλία Bauhaus), η αστικήκινητικότητα (με βάση τα ΣΒΑΚ), η “έξυπνη” διακυβέρνηση κλπ
  • η ανθεκτικότητα σε σχέση με τον κοινωνικό ιστό (πχ ανεργία, κοινωνική ένταξη) και τον μετριασμό κινδύνων(κλιματική αλλαγή κ.ά.)
  • ο βιώσιμος τουρισμός (με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού Ι.Ν.) σε συνδυασμό με τηναξιοποίηση της τεχνολογίας, του πολιτισμού/δημιουργικής οικονομίας κλπ (με βάση την περιφερειακήδιάσταση της RIS).

Η Δήμαρχος –μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στην ανάγκη, η επικαιροποίηση της Στρατηγικής να περιλαμβάνει έναν «πυρήνα» παρεμβάσεων με χαρακτηριστικά ολοκληρωμένης ανάπτυξης (οι οποίες να χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ), αλλά και σε μια σειρά πολιτικών -παρεμβάσεωνπου να απευθύνεται –συμπληρωματικά- σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ή/και να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τέθηκαν επίσης υπόψη των θεματικών ομάδων τα στενά χρονοδιαγράμματα εργασίας, τα οποία προκύπτουν μέσα από το πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ για την υποβολή της Στρατηγικής ΒΑΑ και του Σχεδίου Δράσης, προκειμένου στις αρχές του 2024 να κατατεθεί και να λάβει τη σχετική έγκριση.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν τα μέλη της Αστικής Αρχής (στην οποία πρόεδρος είναι η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν.), τα μέλη της περιφερειακής και της τοπικής ομάδας «χωρικής» διακυβέρνησης, οι επιστημονικοί συντονιστές των θεματικών ομάδων εργασίας (για τη διαβούλευση), οι εκπρόσωποι των φορέων και τα μέλη των θεματικών ομάδων, στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής των Ιονίων Νήσων καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή