Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Ιονίου Πανεπιστημίου

Δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Ιονίου Πανεπιστημίου παρουσίασε δύο νέες δράσεις κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165222 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
Την Τετάρτη 20/09/2023 το ΚΕΔΙΜΑ Ιονίου διοργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο με αναφορά στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Ηθική στην τεχνολογία της πληροφορίας” του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στο σεμινάριο συμμετείχαν ως ομιλητές τα μέλη του Εργαστηρίου BiHELab – Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Θεμιστολής Έξαρχος (Αναπληρωτής Καθηγητής) και κ. Άρης Βραχάτης (Επίκουρος Καθηγητής), η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Αγνή Παπαδοπούλου, καθώς και οι ομιλητές εκτός του Ιονίου Πανεπιστήμιου, κ. Αίγλη Αλεξ. Δάφνη, Δικηγόρος Παρ’Αρειω Πάγω, LL.M, M.Sc,Ph.D in Bioethics, και κ. Γιάννης Σταματέλλος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας, Μ.Α., Ph.D.
Ο κ. ‘Εξαρχος έκανε την έναρξη του σεμιναρίου, κάνοντας αναφορά στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Ηθική στην Τεχνολογία της Πληροφορίας”, η κ. Δάφνη προσέγγισε το θέμα του ρόλου της Βιοηθικής στην Έρευνα, τις προκλήσεις και ηθικά ζητήματα που αφορούν σε αυτό, ο κ. Σταματέλλος παρουσίασε τις Σωκρατικές Μεθοδολογίες και την Ηθική Ενδυνάμωση μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ ο κ. Βραχάτης στην ομιλία του ανέλυσε τα Ηθικά Ζητήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τέλος, η κ. Παπαδοπούλου στην εισήγησή της με τίτλο “Περιπέτειες ηθικού στοχασμού: Διαδικασία και έλεγχος” καταπιάστηκε με ζητήματα φιλοσοφικού στοχασμού αναφορικά με τη θεματική του σεμιναρίου.

Τη Δευτέρα 25/09/2023 έλαβε χώρα η δεύτερη διαδικτυακή ημερίδα του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα “Διδακτική και Αξιολόγηση: Ευθυγραμμίζοντας την Αξιολόγηση με Παιδαγωγικές Αντιλήψεις και Αξίες”. Στην ημερίδα συμμετείχαν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστήμιου, κ. Αγνή Παπαδοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας), κ. Αθηνά Φυτίκα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών), κ. Ιωάννης Φωτίδης (Επίκουρος Καθηγήτης, Τμήμα Περιβάλλοντος) και κ. Δημήτριος Αμπελιώτης, (Επίκουρος Καθηγήτης, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας).
Η κ. Παπαδοπούλου εισήγαγε το κοινό στα θέματα της ημερίδας με τη διάλεξή της με τίτλο “Ευθυγραμμίζοντας την αξιολόγηση με παιδαγωγικές αξίες και αντιλήψεις: Αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης”, ο κ. Φωτίδης παρουσίασε την εισήγησή “Μάθηση βάσει έργου, Αξιολόγηση και Ομότιμη Αξιολόγηση: Αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και τις ικανότητες ανάγνωσης, συγγραφής και συνεργασίας”, ο κ. Αμπελιώτης προσέγγισε το θέμα της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, των Εργαλείων Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού και της Ανάλυσης Δεδομένων Αξιολόγησης , ενώ η κ. Φυτίκα στην ομιλία τη ανέλυσε το ζήτημα της Τέχνης της αξιολόγησης στην Τέχνη της μουσικής εκτέλεσης.
Αμφότερες οι διαδικτυακές εκδηλώσεις απήλαυσαν της συμμετοχής πλήθους ακροατών μεταξύ των οποίων μέλη του διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων και ΚΕΔΙΜΑ της χώρας, Το κοινό έθεσε ερωτήσεις, αλλά και τοποθετήθηκε επί των θεμάτων που παρουσιάστηκαν, ενώ το ψηφιακό υλικό της καταγραφής και των δύο εκδηλώσεων θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του Κέντρου μας (https://ctl.ionio.gr/gr/).

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή