Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: Οι ελαιοπαραγωγοί να πραγματοποιήσουν δολωματικούς ψεκασμούς με δικά τους μέσα”

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: Οι ελαιοπαραγωγοί να πραγματοποιήσουν δολωματικούς ψεκασμούς με δικά τους μέσα”

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) της Περιφερειακής
Ενότητας Κέρκυρας, ανακοινώνεται ότι λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούν
στο νησί για την ανάπτυξη του δάκου της ελιάς και συγκεκριμένα α) η υψηλή σχετική
υγρασία, β) οι βροχοπτώσεις, γ) οι θερμοκρασίες, δ) η αύξηση του δακοπληθυσμού
ε) τα μειωμένα ποσοστά καρποφορίας και στ) ο μεγάλος αριθμός των
εγκαταλελειμμένων ελαιοκτημάτων τα οποία αποτελούν εστίες δακοπληθυσμού,
έχουν οδηγήσει στην αύξηση της δακοπροσβολής.
Οι ελαιοπαραγωγοί, ανεξαρτήτως αν η περιοχή τους καλύπτεται από το
πρόγραμμα δακοκτονίας, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να
πραγματοποιήσουν ψεκασμούς κάλυψης ή δολωματικούς με δικά τους μέσα,
κατόπιν συμβουλής από γεωπόνο.
Εφιστάται η προσοχή των ελαιοπαραγωγών τόσο στο σκεύασμα που θα επιλέξουν
και θα χρησιμοποιήσουν στον ψεκασμό, όσο και στην τήρηση του χρόνου που μεσολαβεί
ανάμεσα στον χρόνο ψεκασμού και την ελαιοσυλλογή (χρόνος αναμονής). Η χρήση μη
εγκεκριμένων σκευασμάτων στην ελιά και η μη τήρηση του χρόνου αναμονής (PHI) έχει
αποτέλεσμα να παραμένουν στον ελαιόκαρπο και φυσικά στο παραγόμενο ελαιόλαδο,
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων-γεωργικών φαρμάκων. Η διαπίστωση
υπολειμμάτων ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο συνεπάγεται κυρώσεις για τον παραγωγό.
Υπενθυμίζεται ότι:
α) για την επιλογή και τελικά την εφαρμογή ενός σκευάσματος θα πρέπει να ακολουθείται
πιστά το κείμενο της ετικέτας του και σε καμία περίπτωση δεν νοείται απόκλιση από αυτό.
β) τα χαλκούχα σκευάσματα έχουν ευεργετική επίδραση στην ελαιοπαραγωγή (προληπτική
αντιμετώπιση ασθενειών όπως κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο, έλεγχος καρκίνωσης της ελιάς,
αυγοαπωθητικές ιδιότητες).
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι
ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κέρκυρας
και στο τηλέφωνο 2661364711.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή