Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Δημόσια πρόσκληση για τον Εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Δημόσια πρόσκληση για τον Εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας για το έτος 2024.

Το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας φιλοδοξεί να αποτελέσει μια έγκυρη εικόνα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επιτελείται σήμερα στην Ελλάδα. Μέσω του Εθνικού Ευρετηρίου επιδιώκεται να δοθεί ο λόγος στους ίδιους τους φορείς της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (κοινότητες, ομάδες, ακόμα και μεμονωμένα άτομα) προκειμένου να μοιραστούν τη δική τους πολιτισμική εμπειρία με το εγχώριο και διεθνές κοινό, να μιλήσουν για τη συλλογική τους ταυτότητα και να διατυπώσουν προτάσεις για τη μελέτη και κυρίως για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Στην τρέχουσα Δημόσια Πρόσκληση για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία να αναδειχθούν στο Εθνικό Ευρετήριο, εκτός από τα ίδια τα στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως αυτά επιτελούνται από τις κοινότητες φορέων, και Καλές Πρακτικές για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής (8 Φεβρουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου 2024)
Οι Δηλώσεις Πρόθεσης Υποβολής, τόσο των στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και των καλών πρακτικών πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα συμπληρωμένες αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: yppoapk2024@gmail.com
Δηλώσεις που αποστέλλονται σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Για απορίες ή/και περαιτέρω διευκρινίσεις στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: yppoapk2024@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες: https://ayla.culture.gr/dimosia-prosklisi-eeapk-2024/

 

Επιστροφή Στην Κορυφή