Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Απάντηση σε αναφορά Αλέκου Αυλωνίτη για το “φιάσκο” των μαθητικών μεταφορών στην Κέρκυρα

Απάντηση σε αναφορά Αλέκου Αυλωνίτη για το “φιάσκο” των μαθητικών μεταφορών στην Κέρκυρα

Αυλωνίτης

Απάντηση στην αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή (231/20-9-2023) ο βουλευτής Κέρκυρας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης, για το “φιάσκο” των μαθητικών μεταφορών στην Κέρκυρα, έδωσε σήμερα με έγγραφό του ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του κ. Λιβάνιου ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου του έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την επομένη κιόλας της κατάθεσης της αναφοράς του βουλευτή (21/9), και ακόμη αναμένει τα εν λόγω στοιχεία για να τα προσκομίσει και στον βουλευτή!

Επιπροσθέτως, αποσείοντας τις ευθύνες της Κεντρικής Κυβέρνησης και δείχνοντας ως αποκλειστικά υπεύθυνη την Περιφερειακή Αρχή, ο Αν. Υπουργός δηλώνει ότι για το 2023 έχει κατανεμηθεί ποσό 7,2 εκ. € (!!) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την κάλυψη της μεταφοράς μαθητών, ενώ υπενθυμίζει ότι πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος 5056/2023, όπου στο άρθρο 51 ρυθμίζει ζητήματα της μεταφοράς μαθητών με μισθωμένα οχήματα των ΟΤΑ σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ειδικά για το διδακτικό έτος 2023-2024, και προφανώς μετά το φιάσκο που καταγγείλαμε για την περίπτωση της Κέρκυρας.
Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας:

“Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων από τον τόπο κατοικίας
τους προς τις σχολικές μονάδες και αντίστροφα, οργανώνεται και πραγματοποιείται από τις
Περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 50025/26-09-2018 (Β’ 4217) κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Υποδομών
και Μεταφορών.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 51 του προσφάτως ψηφισμένου ν. 5056/2023 (Α’ 163),
ρυθμίστηκαν ζητήματα της μεταφοράς μαθητών με μισθωμένα οχήματα των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, σε
περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα: «1.
Ειδικώς για το διδακτικό έτος 2023-2024 και σε περίπτωση που οι διαδικασίες διαγωνισμού ή διαπραγμάτευσης
δυνάμει του άρθρου 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) έχουν καταστεί άγονες, οι Ο.Τ.Α. β’ βαθμού δύνανται να
προβαίνουν στη μίσθωση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing). Για τη μίσθωση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016 (Α’ 147). [….].
Επίσης, οι Περιφέρειες, για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά μαθητών, χρηματοδοτούνται
ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον
Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για
την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.
Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. έτους 2023 έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στις Περιφέρειες
της χώρας, για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών, συνολικό ποσό ύψους
185.000.000,00€, εκ του οποίου, ποσό ύψους 7.200.000,00€ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 79035/21-09-2023 έγγραφο και όταν αυτά
περιέλθουν, θα επανέλθουμε με συμπληρωματική απάντηση”.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή